10, 1955, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_3_src Source file
30 MB 206
pdf Sobotka_10_1955_3_ocr OCR file
11 MB 431
pdf Sobotka_10_1955_3 Table of contents
43 kB 191
Author
Title / Column
Page
Artykuły (z problematyki 1905 roku)
A. Galos Uwagi na temat ruchu robotniczego we Wrocławiu w latach 1905-1906 341–366
Z. Surman Z dziejów walki robotnika górno-śląskiego w r. 1905 367–381
J. Raba Walka o jedność organizacyjną w górno-śląskim ruchu robotniczym na przełomie XIX i XX wieku 382–432
Studia materiałowe
A. Skowrońska Z szesnastowiecznych polemik o polskość Śląska 433–445
M. Komaszyński Z zagadnień mieszkaniowych proletariatu wrocławskiego w pierwszej połowie XIX wieku 446–474
Miscellanea źródłowe
Mieczysław Pater Inwentarz majątku Franciszka Wincklera za lata 1839-1840 475–495
Recenzje
Karol Maleczyński Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 496-499
E. M. [Ewa Maleczyńska?] Sborník Historický 500
Wacław Korta J. Baszkiewicz – Powstanie zjednoczonego państwa polskiego (na przełomie XIII i XIV w.) 501-505
Roman Heck M. Grosser – Krótkie i bardzo proste wprowadzenie do gospodarstwa wiejskiego 505-509
Stanisław Michalkiewicz K. Orzechowski – Przekształcanie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku 509-517
Karol Jońca Pamiętniki Opolan 518-521
Józef Leszczyński Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne 522-530
Kronika naukowa
Wincenty Urban Ocalałe archiwalia z czasów diecezjalnych rządów arcybiskupa kardynała Adolfa Bertrama 531-535
Józef Kaźmierczyk Prace archeologiczne na Śląsku 535-545
[s.a.] Dalszy rozwój współpracy historyków czeskich i polskich 546
633 Total Views 1 Views Today