17, 1962, 2a

sob1962-2a

 

Materiały sesji naukowej poświęconej dwudziestoleciu PPR na Dolnym Śląsku
R. Werfel, Otwarcie obrad 3
Referaty
M. Orzechowski, Koncepcja granic zachodnich w programie i działalności Polskiej Partii Robotniczej i lewicy rewolucyjnej na emigracji 8
E. Łukasiewicz, Polska Partia Robotnicza organizatorem walki zbrojnej narodu polskiego w okresie okupacji . Edmund Łukasiewicz. 47
B. Szerer, Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku w świetle sprawozdań i uchwał Komitetu Wojewódzkiego PPR we Wrocławiu 1945–1947 67
Głosy w dyskusji i przyczynki
A. Basak, Z zagadnień polityki zagranicznej lewicy polskiej 99
L. S. Styś, Rola wojska polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Dolnego Śląska w pierwszych latach władzy ludowej 109
D. Lötsch, Rola Polskiej Partii Robotniczej w zespoleniu Dolnego Śląska z państwem Polskim 125
M. Rehorowski, Sprzęty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brzegu (z roku 1353) 136
A. Haber, Kilka refleksji na temat dziejów Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku 138
A. Juzwenko, Umacnianie się frontu jedności narodowej na Dolnym Śląsku w roku 1946, referendum ludowe i styczniowe wybory do sejmu ustawodawczego RP 141
S. Kołodziej, Kilka wspomnień pierwszego Sekretarza KW PPR na Dolnym Śląsku 150
M. Szatkowski, Rola Polskiej Partii Robotniczej na terenie Jeleniej Góry 153
J. Albin, Kilka uwag o walce Polskiej Partii Robotniczej o umocnienie jednolitego frontu sił demokratycznych w powiecie sycowskim w latach 1945–1948 156
T. Piętka, Kilka wspomnień o oddziaływaniu Polskiej Partii Robotniczej na wychodźstwo polskie we Francji i repatriację górników emigrantów do Wałbrzycha 163
A. Goldsztejn, Problem żydowski w pierwszych latach Górnego Śląska 169
K. Przybysz, Kilka uwag o działalności Związku Walki Młodych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 173
M. Kruszyna, Rola “Trybuny Dolnośląskiej” w kształtowaniu życia kulturalnego na Dolnym Śląsku w 1945 i 1946 r. 177
Komunikaty
A. Kowalik, Materiały dotyczące Polskiej Partii Robotniczej znajdujące się w składnicy akt KW PZPR we Wrocławiu 182
J. Michalska, Materiały dotyczące Polskiej Partii Robotniczej znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 189
Zamknięcie obrad (K. Popiołek) 193
Streszczenia w języku niemieckim

 

706 Total Views 1 Views Today