Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_1_5-19 PDF
247 kB 248
Martin 
Holý
Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století
[Mecenat edukacyjny księcia Jerzego II legnicko-brzeskiego, gimnazjum w Brzegu oraz szlachta ziem czeskich w XVI i na początku XVII wieku]
[The educational sponsorship by duke George II of Legnica and Brzeg, the junior high school in Brzeg and the nobility of Czech lands in the 16th and Early 17th century]
s. 5–19; pp. 5–19
Summary: p. 18; Streszczenie: s. 18; Zusammenfassung: S. 19

Mecenat edukacyjny księcia Jerzego II legnicko-brzeskiego, gimnazjum w Brzegu oraz szlachta ziem czeskich w XVI i na początku XVII wieku Niniejsze opracowanie opiera się na analizie różnych źródeł pochodzenia oficjalnego, osobistego i literackiego (regulamin szkolne, listy, podręczniki, autobiografie, dzienniki, spory uczniowskie, różnego rodzaju literatura pisana na konkretną okazję itp.). Jednym z głównych poruszonych zagadnień są okoliczności powstania gimnazjum w Brzegu (dlaczego książę Jerzy II postanowił je założyć, fundusze umożliwiające jej funkcjonowanie, sale lekcyjne, formy nauczania, nauczyciele itp.). Poza tym Autor stara się ukazać związki tego gimnazjum z ziemiami czeskimi, badając pochodzenie jego uczniów. Skupia się na uczniach pochodzących ze szlachty czeskiej i morawskiej. Interesują go nie tylko powody, dla których rodzice lub opiekunowie wysłali swoje dzieci do szkoły na Śląsku, ale także to, jak ważna była ich edukacja w Brzegu dla ich ogólnego wykształcenia. Autor analizuje ich pochodzenie geograficzne, społeczne, religijne i narodowe oraz ukazuje niektóre aspekty normalnego, codziennego życia studentów urodzonych, np. kwatery. Fragmentaryczność zachowanego materiału źródłowego sprawia, że wyniki rezultaty jego badań są niepełne i mają charakter hipotetyczny.

438 Total Views 1 Views Today