Średniowieczny tłok pieczętny Lutolda von Hacke – znalezisko spod Bierzyna, pow. strzeliński

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_3_135–145 PDF
2 MB 281
Dagmara ADAMSKA, Przemysław DULĘBA
Średniowieczny tłok pieczętny Lutolda von Hacke – znalezisko spod Bierzyna, pow. strzeliński
[Medieval sealing piston of Lutold von Hacke - find from Bierzyn, district of Strzelin]
s. 135–145; pp. 135–145

Stempel został odnaleziony podczas badań archeologicznych w 2014 r., jako znalezisko wtórne, w starej piaskowni, na obszarze, na którym w XIII–XVI w. rozciągały się pola uprawne przy drodze z Bierzyna do dworu.. Ma kształt tarczy o wymiarach 37 × 33 mm i grubości ok. 3 mm. Został wykonany ołowiu. Otokowa legenda: + SIGILLUM LUTOLD[I] H[AKE]. Pochodzi z połowy lub z drugiej połowy XIV w., na co wskazuje krój liter i tarczy herbowej. Znak heraldyczny przedstawiony został w interesującej formie stylizowanego konaru drzewa w słup, odmiennej od używanego przez śląską rodzinę Hacków. Być może należał do Lutolda – aktywnego na dworze świdnicko-jaworskim posiadacza dóbr pod Bolesławcem – rycerza znanego z kilku dokumentów z drugiej połowy XIV w. Miejsce znalezienia sugeruje jego podróż po księstwie ziębickim: do Strzelina (w mieście notabene znajdował się klasztor popularnych wśród rycerzy śląskich klarysek) lub do bliżej nie rozpoznanej prywatnej siedziby w Bierzynie. Autorzy przedstawiają średniowieczne dzieje rodziny Hacków oraz używane przez nich pieczęcie. Artykułowi towarzyszą ilustracje z m.in zdjęciami stempla.

242 Total Views 1 Views Today