Sobótka on-line

Pięćdziesiąt jeden tomów „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” (1: 1946 – 40: 1985, 61: 2006 – 71: 2016) mogło tu zostać zamieszczone dzięki finansowaniu w ramach umów nr 715/P-DUN/2016, 712/P-DUN/2017 oraz 609/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacje, zgodnie z sugestią J.E. Ministra Jarosława Gowina (zob. list), są publikowane na zasadach wolnego dostępu. Wszystkie publikacje zostały zaprezentowane w formie PDF, do którego otwarcia potrzebny jest darmowy program Adobe Reader [link]. Publikacje zostały zaprezentowane bez zmian jeśli chodzi o ich kształt w wersji papierowej. Umożliwia to nie tylko ich studiowanie, ale także wykorzystanie w badaniach naukowych bez najmniejszych różnic w cytowaniu z publikacjami tradycyjnymi.

Mam nadzieję, że w przyszłości uda się udostępnić on-line także tomy 41: 1986 – 60: 2005.

Tom 72: 2017 zostanie udostępniony w 2020 r. Tomy następne są wydawane równolegle w wersji drukowanej i on-line (https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/113736#structure)

Redakcja „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” oraz jego wydawca, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, są adresatami licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, wszystkich do tej pory wydanych tomów „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (Redakcja: sobotka@hist.uni.wroc.pl; WTMH: (atohistoria@wtmh.pl) lub tradycyjnej (50–139 Wrocław, ul. Szewska 49). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.

6542 Total Views 9 Views Today