KSIĘGA WSPOMINKOWA UPAMIĘTNIAJĄCA ŚP. PROFESORA ADAMA GALOSA

Poniżej publikujemy list inicjatorów księgi wspominkowej upamiętniającej śp. Profesora Adama Galosa – długoletniego redaktora naczelnego Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka. Redakcja zaprasza w imieniu autorów listu do współpracy: 

Do Przyjaciół, Znajomych i Uczniów
śp. Profesora Adama Galosa

Szanowni i Drodzy Państwo,

już blisko dwa lata mija od śmierci Profesora Adama Galosa. Dla tych, którzy obcowali z Nim do ostatnich dni, Jego odejście odczuwalne jest jako trudna do zapełnienia pustka; dla tych zaś, którzy jedynie „otarli” się o Niego w życiu, pozostała głęboka, nieznikająca refleksja.

Aby pamięć o Adamie Galosie nie została zatarta, podejmujemy się zadania opisania Jego życia. Pragniemy stworzyć zbiór opowiadań-wspomnień, które będą przydatne dla przyszłego biografa.

Profesor miał kilkuset uczniów, wielu przyjaciół i znajomych. List ten kierujemy do wszystkich Państwa, którzy znali Adama Galosa i zapragną podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Niekoniecznie więc muszą być to panegiryki – oczekujemy też krytycznych wypowiedzi. Wszyscy niewątpliwie zdają sobie sprawę z tego, że finalny obrachunek i tak pozostanie korzystny dla Niego.

Przewidujemy wstępnie, że powstanie jedna „tradycyjna” księga papierowa oraz dodatkowo strona internetowa. Jeśli przesłane materiały będą duże – nie zakładamy tutaj żadnych limitów – to w całości zamieścimy je w internecie, a ich autor(rzy) poproszeni zostaną o dokonanie skrótu do księgi „tradycyjnej”. Termin oddawania prac to 31 stycznia 2016 r., a wydanie księgi przewidziane jest w rocznicę śmierci Profesora, 11 kwietnia 2016 r. Teksty jednak będzie można nadsyłać cały czas, nawet po wydrukowaniu tomu – trafią wtedy na stronę internetową.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ksiegagalos@gmail.com lub skierować się bezpośrednio do któregoś z nas.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i liczymy na owocną współpracę.

o. Józef Puciłowski     Krzysztof Popiński     Anna Kraucz-Miękus  Tomasz Szubert

Wkrótce ukaże się numer 4/2014

W numerze 4 ukażą się następujące artykuły:

Jerzy Rajman, Trudne początki opactwa cystersów w Jemielnicy (ok. 1286–1307). Rola możnych śląskich i księcia opolskiego w powstaniu i uposażeniu klasztoru

Adriana Dawid, Rajmund Kubiszok i Józef Kansy – oskarżeni w 1933 r. o bratobójstwo Po-lacy, ofiary hitlerowskiego systemu sprawiedliwości na Śląsku Opolskim

Małgorzata Świder, 17 czerwca – „trudny dzień” i „uciążliwa rocznica”

Krzysztof Łagojda, Zarys działalności Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu po 1989 r.