Ocalić od zapomnienia. Uwagi w związku z wystawą Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 27 IV–19 VII 2015 roku

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_2_79-89 PDF
2 MB 166
Bożena  
Guldan-Klamecka
Ocalić od zapomnienia. Uwagi w związku z wystawą Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 27 IV–19 VII 2015 roku
[Save from oblivion. Comments regarding the exhibition Silesian Gothic Sculpture from the collection of the John Paul II Catholic University of Lublin at the National Museum in Wrocław, 27 April–19 July 2015]
s. 79–89; pp. 79–89

Na wystawie pokazano 12 z 14 śląskich dzieł gotyckich, które w 1956 r. przekazane zostały do reaktywowanych, a właściwie na nowo tworzonych – po dotkliwych stratach wojennych – zbiorów muzealnych KUL z kolekcji wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego, będącego spadkobiercą i kontynuatorem działań Erzbischöfliches Diözesanmuseum Breslau. Do przekazania śląskich zabytków średniowiecznych, podobnie zresztą jak 12 stworzonych na Śląsku dzieł nowożytnych, doszło w wyniku decyzji ks. Kazimierza Lagosza, wikariusza generalnego ordynariatu wrocławskiego, w odpowiedzi na prośbę władz kościelnych.

Wśród dzieł ofiarowanych do zbiorów KUL znalazły się rzeźby drewniane – trzy związane z architekturą i osiem pochodzących z niezachowanych do naszych czasów nastaw ołtarzowych, jedno retabulum szafowe w formie tryptyku z rzeźbą w części środkowej i z obustronnie malowanymi skrzydłami oraz dwie szafy ołtarzowe wypełnione przedstawieniami rzeźbiarskimi, jedna z trójosobową grupą prezentacyjną, druga z przedstawieniem narracyjnym. Wszystkie dzieła przypisywane są czynnym na Śląsku pracowniom artystycznym, datowane na okres od drugiej połowy XV do pierwszego dwudziestolecia XVI w.

Autorka m.in. opisuje zaprezentowane na wystawie zabytki.

205 Total Views 1 Views Today