Działalność naukowa i publicystyczno-redakcyjna ks. Augustyna Arndta na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu (1890–1917)

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_3_39–53 PDF
313 kB 169
Izabela 
Krasińska
Działalność naukowa i publicystyczno-redakcyjna ks. Augustyna Arndta na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu (1890–1917)
[The scholarly, journalistic and editorial activities of Augustin Arndt for the purpose of temperance (1890–1917)]
s. 39–53; pp. 39–53
Summary: p. 53; Zusammenfassung: S. 53

Augustin Arndt był jednym z najwybitniejszych pisarzy jezuickich działających na przełomie XIX i XX w. Jego zainteresowania obejmowały egzegezę Biblii, prawo świeckie i prawo kanoniczne. Mało znane jest natomiast jego zaangażowanie w ruch trzeźwościowy. Po przedstawieniu zarysu dziejów ruchu antyalkoholowego w diecezji wrocławskiej autorka omawia życie i twórczość Arndta, koncentrując się na jego pracy jako dokumentalisty ruchu trzeźwościowego w diecezji wrocławskiej. Kolejno omawia: dzieło Franciszka Beringa Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opracowane i przetłumaczone przez Arndta; własne dzieło Bractwo wstrzemięźliwości; redagowany przez Arndta kościelny periodyk „Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” („Niedzielny Kurier dla Diecezji Wrocławskiej”), a zwłaszcza dodatek do niego, nazwany „Wstrzemięźliwość”. Dodatek ten był skierowany do promotorów i członków kościelnych bractw trzeźwościowych. Autorka uznaje A. Arndta za prekursora historiografii ruchu trzeźwościowego w diecezji wrocławskiej.

248 Total Views 1 Views Today