Czasopismo

„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, jest najważniejszym z wydawnictw Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

Ukazuje się od roku 1946, najpierw jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, ostatecznie, od roku 1957, jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Antoni Knot (1904-1982).

W czasopiśmie publikowane są materiały dotyczące badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Obecnie jest jednym z najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym i zdobył sobie wysoką rangę wśród licznych już wydawnictw periodycznych polskiej humanistyki.

Od lutego 2010 r. redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Teresa Kulak. W skład Komitetu Naukowego wchodzą historycy z Polski, Niemiec, Czech i USA. Środowisko skupione wokół „Sobótki” zamierza utrzymać dotychczasowe tradycje naukowego periodyku poświęconego tematyce śląskiej i dziejom śląskiego dziedzictwa, które uwzględnia na bieżąco wyniki badań uczonych polskich, czeskich, niemieckich, austriackich, amerykańskich i węgierskich.

Wszystkie artykuły publikowane w „Sobótce” są recenzowane przez członków redakcji i różnych specjalistów ze środowiska historycznego. Po przeprowadzeniu oceny parametrycznej w 2010 r. Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyznał “Śląskiemu Kwartalnikowi Historycznemu Sobótka” 9 punktów. W 2011 roku “Sobótka” pojawiła się na liście ERIH z kategorią NAT. W wyniku ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2012 roku przyznano „Sobótce” 10 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus i CEJSH.

W latach 2012-2013 redakcja realizowała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którego wyniku przetłumaczono 26 artykułów z różnych roczników “Sobótki” na język angielski. Artykuły dostępne są na stronie anglojęzycznej czasopisma (należy kliknąć flagę brytyjską u góry ekranu, następnie – nadal u góry ekranu – przejść do zakładki Journal, Articles)

1850 Total Views 1 Views Today