71, 2016, 1

Author Title/Column Page
Artykuły i studia materiałowe
 3–102
Jakub Adamski, Czy istniała “śląska szkoła architektoniczna XIV wieku”? Przyczynek do rozważań nad śląską tożsamością regionalną w zakresie architektury sakralnej 3–15
Mateusz Goliński, Najemnicy w służbie miasta Wrocławia w XV w. 17–48
Paweł Filek, Krzysztof Pilarczyk, Krakowski rabin Mosze Isserles wobec kontrowersji pomiędzy Kacenellenbogenem a Gustinianim 49–71
Hermann F. Weiss, Transformations of a forced labor camp for Jews: Sakrau in western Upper Silesia 1940–1943 73–102
Miscellanea źródłowe
103–124
David Radek, Itinerář Bolka V. Opolského 103–124
Przeglądy badań
125–154
Joanna Wolska-Zielińska, Organizacja i funkcjonowanie nazistowskich placówek germanizacyjnych na terenie okupowanej Polski w latach 1940–1945 (na tle działalności stowarzyszenia Lebensborn). Sprawozdanie z badań 125–138
Małgorzata Ruchniewicz, Funkcjonariusze z przeszłością. Niemieckie dyskusje ostatnich lat o ciągłości lub jej braku w przypadku elit wczesnej RFN 139–154
Artykuły recenzyjne i recenzje
155–180
Przemysław Wiszewski, O potrzebie współpracy badaczy w trakcie edycji tekstu. Uwagi na marginesie pracy Anny Just, Schreiben und “Rescripte” von Frauen und “Princessinnen” aus dem Liegnitz(er) Fürsten Hause (1546–1678). Edition sowie eine historisch-soziopragmatische und historisch-textlinguistische Skizze 155–160
Arno Herzig, Geschichte Schlesiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart – Wojciech Mrozowicz 160–162
Społeczeństwo w przestrzeni gór, red. nauk. Tomasz Przerwa, Patrycja Ziomek, Kacper Manikowski, Jacek Wójcik – Krzysztof R. Mazurski 163–166
Marta Sala, Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku – Antoni Maziarz 166–172
Grzegorz Bębnik, Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. – Marek Czapliński 172–173
Marcin Przegiętka, Komunikacja i polityka. Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1939 – Tomasz Przerwa 173–177
W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym, red. Piotr Pałys, Dietrich Scholze-Šołta – Grzegorz Strauchold  177–179
Polemiki
181–192
Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Prototypowy czy pilotażowy? W sprawie dyskusji nad pierwszym tomem Słownika wsi śląskich w średniowieczu 181–191
Kronika naukowa
193–200
Katarzyna Bock-Matuszyk, 70 lat nieukończonej budowy? Wystawa Pojednanie / Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r. (Wrocław, 18 XI 2015 – 17 I 2016 r.) 193–196
 Wojciech Kucharski, Wojciech Mrozowicz, Wystawa 7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska (Wrocław, 3 II – 14 V 2016 r.) 196–200
Nekrologi
201–202
Grzegorz Strauchold, Prof. zw. dr hab. Krzysztof Radosław Mazurski (13 VIII 1946 – 30 III 2016) 201–202
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 203–206
Współpracownicy numeru 207–208
Spis treści 209–210
217 Total Views 1 Views Today