7, 1952

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_7_1952_src Oryginał
43 MB 296
pdf Sobotka_7_1952_ocr Plik OCR
13 MB 819
pdf Sobotka_7_1952 Spis treści
32 kB 256
Autor Tytuł / Dział Str.
O coraz głębszą świadomość zadań stojących przed badaczami dziejów Śląska 9–17
Artykuły
Morelowski M., Ocalałe komnaty i mury piastowskich rezydencji we Wrocławiu 19–56
Heck R., Struktura społeczna średniowiecznego Wrocławia na przełomie XIV/XV wieku 57–94
Frančić M., Walka klasowa chłopów czeskich w XVII w. 95–142
Woliński J., Poselstwo Krzysztofa Schaffgotscha na elekcję polską 1674 r. 143–163
Pietraszko St., „Telegraf Górnośląski” : kartka z dziejów prasy polskiej na Śląsku 164–178
Galos A., Z dziejów walk z ruchem robotniczym w Niemczech w ostatnich latach XIX wieku 179–216
Zieliński H., Z dziejów walki proletariatu górnośląskiego w latach wzniesienia rewolucyjnego 1918-21 217–226
Z pionierskich lat
Kania W., „Pamiętnik z lat 1945-48” 227–249
Dynda B., Wyjątek z pamiętnika z lat 1945-48 250–254
Szalak T., Wyjątek z pamiętnika z lat 1945-48 255–256
Recenzje i sprawozdania
Wacław Długoborski J. Kuczynski – Fortschrittlische Wissenschaft 257–258
Roman Heck J. Nowakowa – Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku 258–261
Henryk Zieliński F. Mehring – Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters 261–262
Józef Gierowski Al. Rombowski – Zabytki śląskiej literatury mieszczańskiej 262–264
Adam Galos T. Grygier – Sprawa polska w Prusach Wschodnich w latach 1870-1900 w oświetleniu władz pruskich 264
Adam Galos J. Pajewski – Konflikt Junkrów z burżuazją w początkach ery imperializmu 264–266
Adam Galos J. Kuczynski – Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus. T.II Propagandaorganisationen des Monopolkapitals 266–290
Henryk Zieliński F. Oelssner – Rosa Luxemburg, eine kritische biographische Skizze 290–292
Adam Galos Z. Grot – Sprawa wrzesińska 292–293
Adam Galos L. Gomolec – Strajk szkolny w Poznańskiem na początku XX wieku 293–294
Adam Galos Slezský sborník, Acta Silesiaca, XLVIII, XLIX 294–297
 R. H. [Roman Heck?], Bronisław Radlak, S.M., J.Ż., W. Dł. [Wacław Długoborski?], Adam Galos, J.J.,Zdzisław Surman Notatki bibliograficzne i informacyjne o publikacjach z dziejów Śląska i problematyki z nimi powiązanej 298–319
Kronika naukowa za r. 1951
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 320–321
Oddział Wrocławski Instytutu Zachodniego 321–322
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 322–327
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w r. 1952 327–328
2023 Total Views 1 Views Today