69, 2014, 4

thumbnail-of-2014-4

Artykuły i studia materiałowe
 3–84
Jerzy Rajman, Trudne początki opactwa cystersów w Jemielnicy (ok. 1286–1307). Rola możnych śląskich i księcia opolskiego w powstaniu i uposażeniu klasztoru 3–28
Adriana Dawid, Rajmund Kubiszok i Józef Kansy – oskarżeni w 1933 r. o bratobójstwo Polacy, ofiary hitlerowskiego systemu sprawiedliwości na Śląsku Opolskim 29–42
Małgorzata Świder, 17 czerwca – „trudny dzień” i „uciążliwa rocznica” 43–71
Krzysztof Łagojda, Zarys działalności Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu po 1989 r. 73–83
Miscellanea źródłowe
85–106
Kazimierz Kozica, Wrocławska wystawa Silesia et Wratislavia – mapa Śląska Martina Helwiga w kartografii śląskiej (1561–1889) 85–106
Przeglądy badań
107–132
Rościsław Żerelik, Odnalezione archiwum Mateusza Konečného, ostatniego biskupa Jednoty Brackiej w Mladej Boleslavi w okresie przedbiałogórskim (na marginesie najnowszych badań) 107–114
Roman Ptak, Metody prezentacji danych i źródła Elektronicznego atlasu historycznego Śląska w świetle dotychczasowych doświadczeń 115–132
Anniversaria
133–138
Włodzimierz Suleja, Wokół wybuchu Wielkiej Wojny – kilka refleksji z perspektywy stulecia 133–138
Artykuły recenzyjne i recenzje 139–172
Das deutsche Kulturerbe in Schlesien. Wege und Perspektiven der Forschung, hrsg. von Anna Mańko-Matysiak, Eef Overgaauw, Tobias Weger, – Małgorzata Ruchniewicz 139–143
Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien, hrsg. von Andreas Brämer, Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz, – Rainer Sachs 143–148
Chronik der Stadt Zittau 1255-1623 [Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Mscr. A 89], bearb. und hrsg. von Tino Fröde, – Wojciech Mrozowicz 149–151
Magdalena Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku – Edyta Pluta 151–155
Jean-Fred Warlin, J.-P. Tercier, L’éminence grise de Louis XV. Un conseiller de l’ombre au Siècle des lumières – Dorota Wiśniewska 155–159
Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989, hrsg. von Tomasz Jurek, Karl-Heinz Schodrock, – Włodzimierz Stępiński 160–164
Dawid Keller, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach 1922–1939. Geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie – Miron Urbaniak 164–169
Grzegorz Kowal, Ośrodek odosobnienia w Grodkowie (1981–1982) – Grzegorz Strauchold 169–171
Kronika naukowa
172–180
Tomasz Białończyk, Sprawozdanie z XIV Katowickiej Konferencji Naukowej „Katowice w II Rzeczypospolitej” (Katowice, 9–10 IX 2014 r.) 173–176
Łukasz Wolak, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Polacy w Kompaniach Pomocniczych Armii Amerykańskiej w Bawarii i Badenii-Wirtembergii po zakończeniu II wojny światowej”(Monachium, 25 X 2014 r.) 176–177
Łukasz Wolak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. „Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990” (Warszawa, 3–5 XII 2014 r.) 177–179
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 181–184
Współpracownicy numeru 185–186
Spis treści 187–188
Spis treści rocznika LXIX (2014) 189–193
Lista recenzentów wewnętrznych współpracujących z Redakcją „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” 195–196

 

3001 Total Views 1 Views Today