69, 2014, 1

Artykuły i studia materiałowe
 3–138
Krzysztof Fokt, Między Pragą a Miśnią: o lokalizacji PobaraneTrebouane raz jeszcze 3–21
Erika Nikolicza, W sprawie pośrednictwa Wrocławia i Zgorzelca w przekazywaniu prawa magdeburskiego do Budy 23–36
Mateusz Goliński, Ulica Żydowska we Wrocławiu w XV w. (cz. 3) 37–58
Joanna Karczewska, Otoczenie księcia kożuchowsko-zielonogórskiego Henryka VIII Wróbla i jego żony księżnej Katarzyny 59–82
Agnieszka Chlebowska, Sytuacja pruskich szlachcianek na rynku małżeńskim w XIX w. 83–102
Wojciech Kucharski, Stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1945–1965 w świetle depesz polskiej ambasady we Włoszech 103–120
Jakub Tyszkiewicz, Stany Zjednoczone wobec polskiej granicy zachodniej w okresie negocjacji między Warszawą a Bonn (1969–1970) 121–138
Miscellanea źródłowe
139–142
Marcin Dziedzic, Architekt Ludwig Schneider w Złotym Stoku 139–142
Artykuły recenzyjne i recenzje
143–170
Franciszek Wolnik, Służba Boża w rudzkim opactwie cystersów – Jerzy Rajman 143–146
Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století, edd. Markéta Kouřilová, Petr Kozák – David Radek 147
1813–2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku, red. Jerzy Maroń, Grzegorz Strauchold, Andrzej Olejniczak – Tomasz Głowiński 148–150
Janusz Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy – Piotr Cichoracki 150–153
Rudolf Jaworski, Florian Peters, Alltagsperspektiven im besetzten Warschau. Fotografien eines deutschen Postbeamten (1939–1944) / Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie. Fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego (1939–1944) – Paweł Jaworski 154–157
Gunter Hofmann, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Geschichte einer schwierigen Freundschaft – Paweł Popieliński 157–162
Tomasz Gałwiaczek, Urząd Bezpieczeństwa w Oławie (1945–1956) – Grzegorz Strauchold 162–165
Alisher Alimurzaev, Martin König, Elżbieta Szumańska, Wymuszeni sąsiedzi. Ludność Legnicy w latach 1945–1962 – Michał Palczyński 165–170
Kronika naukowa
171–186
Agata Bojanowska, Michał Karpiński, 1813–2013. Konferencja naukowa i imprezy towarzyszące w 200. rocznicę kampanii napoleońskiej w Bolesławcu, 6–7 IX 2013 r. 171–173
Katarzyna Bock, „Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku (1226–2013)”. Sesja naukowa zorganizowana w 300. rocznicę beatyfikacji bł. Czesława (Wrocław, 11–12 X 2013 r.) 173–176
Anna Grużlewska, Sprawozdanie z V Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej (Srebrna Góra, 19–20 X 2013 r.) 176–179
Krzysztof Łagojda, Sprawozdanie z wystawy i debaty Uczcie się polskiego. Solidarność, NRD i STASI (Wrocław, 13 XII 2013 r.) 179–181
Aleksander Paroń, Uroczyste obchody jubileuszu Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocław, 20 XII 2013 r. 181–183
Lucyna Harc, Uroczystość nadania bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Profesora Adama Galosa i sesja naukowa poświęcona Jego pamięci (Wrocław, 22 I 2014 r.) 183–185
Nekrologi
187–194
Teresa Kulak, Prof. dr hab. Wojciech Stanisław Wrzesiński (6 X 1934 – 2 VII 2013) 187–193
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 195–198
Współpracownicy numeru 199–200
Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2012 r. 201–202
Spis treści 203–204

 

1957 Total Views 1 Views Today