68, 2013, 1

Profesor Adam Galos (22 VII 1924–11 IV 2013), redaktor naczelny „Sobótki” (1975–2009) [zdjęcie] 3
Od Redakcji 5–7
Artykuły i studia materiałowe
9– 94
Marcin Gabryś, Pierwsi donatorzy luterańskiej biblioteki kościelnej. Przyczynek do dziejów Biblioteki i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie 9–21
Izabela Ławrusewicz, Wybory pastorów ewangelickich w drugiej połowie XIX w. w świetle polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego 23–38
Michael Morys-Twarowski, Jan Sztwiertnia (1850–1912). Działacz narodowy i społeczny ze Śląska Cieszyńskiego 39–51
Marzena Bogus, Prywatne szkoły elementarne na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i na początku XX w. 53–74
Jerzy Polak, Na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji. Działalność ks. Stanisława Stojałowskiego w Białej i Bielsku w latach 1891–1911 75–94
Miscellanea źródłowe
95–140
Janusz Spyra, Dokumenty archiwum parafialnego w Cieszynie z lat 1412–1649 95–132
Stanisław Zahradnik, Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Polski (1919–1920, 1938–1939), Czechosłowacji i Republiki Czeskiej (1925–2010) 133–140
Artykuły recenzyjne i recenzje
141–174
Wojciech Mrozowicz, Grzegorz Strauchold, Ziemia barwna, zmienna, fascynująca. Na kanwie wielkiej syntezy dziejów Górnego Śląska 141–159
Julia Dziwoki, Pięć tomów Bibliotheca Tessinensis. Próba bilansu 159–166
Makom tov – der gute Ort. Jüdischer Friedhof Frankfurt (Oder)/Słubice / Makom tow – dobre miejsce. Cmentarz żydowski Frankfurt nad Odrą/Słubice, Hrsg./Red. Eckhard Reiß, Magdalena Abraham-Diefenbach – Leszek Ziątkowski 166–170
Przemysław Wiater, Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich. Monografia historyczna – Tomasz Przerwa 170–171
Rodzina na Śląsku 1939–1945. Dezintegracja, Migracje, Codzienność, red. Adriana Dawid, Antoni Maziarz – Marek Czapliński 172–173
Polemiki
175–180
Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Wojciech Doliński, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Polemika z recenzją książki Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców 175–178
Agnieszka Korman, Odpowiedź na polemikę z recenzją książki Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców 178–179
Kronika naukowa
 181–200
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XII katowickiej konferencji naukowej „Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje” (Katowice, 6–7 IX 2012 r.) 181–183
Julia Możdżeń, Międzynarodowa konferencja „Eine Quelle ständiger Missverständnisse? Selbstund Fremdwahrnehmungen im Spiegel des polnischen und deutschen autobiographischen Schrifttums im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.)” („Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i ‘obcych’ w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych, XV–XVIII w.”), (Würzburg, 17–18 IX 2012 r.) 183–187
Joanna Nowosielska-Sobel, Znowuż z kuferkiem i chlebakiem… VI „Spotkania Dolnośląskie” Konferencja naukowa (Wrocław, 4–5 X 2012 r.) 187–189
Robert Sikorski, Sprawozdanie z konferencji „Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie Środkowej. Między kulturową interpretacją »obcych« a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII wiek)” (Wrocław, 20–21 XI 2012 r.) 189–193
Magdalena Szmida-Półbratek, „Bruno Tschötschel (1874–1941) – wrocławski Wit Stwosz XX wieku”. Wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałac Królewski, 22 XII 2012 – 3 III 2013 r. 194–197
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii – Oddziału Wrocławskiego PTH w 2012 r. 197–199
Nagroda im. Hermanna Knothe – Nagroda naukowa Górnych Łużyc – 2013 200
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 201–204
Współpracownicy numeru 205–206
Spis treści 207–208

 

1604 Total Views 1 Views Today