68, 2013, 1

Od Redakcji 5
Artykuły i studia materiałowe
Marcin Gabryś, Pierwsi donatorzy luterańskiej biblioteki kościelnej. Przyczynek do dziejów Biblioteki i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie 9
Izabela Ławrusewicz, Wybory pastorów ewangelickich w drugiej połowie XIX w. w świetle polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego 23
Michael Morys-Twarowski, Jan Sztwiertnia (1850–1912). Działacz narodowy i społeczny ze Śląska Cieszyńskiego 39
Marzena Bogus, Prywatne szkoły elementarne na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i na początku XX w. 53
Jerzy Polak, Na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji. Działalność ks. Stanisława Stojałowskiego w Białej i Bielsku w latach 1891–1911 75
Miscellanea źródłowe
Janusz Spyra, Dokumenty archiwum parafialnego w Cieszynie z lat 1412–1649 95
Stanisław Zahradnik, Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Polski (1919–1920, 1938–1939), Czechosłowacji i Republiki Czeskiej (1925–2010) 133
Artykuły recenzyjne i recenzje
Wojciech Mrozowicz, Grzegorz Strauchold, Ziemia barwna, zmienna, fascynująca. Na kanwie wielkiej syntezy dziejów Górnego Śląska 141
Julia Dziwoki, Pięć tomów Bibliotheca Tessinensis. Próba bilansu 159
Makom tov – der gute Ort. Jüdischer Friedhof Frankfurt (Oder)/Słubice / Makom tow – dobre miejsce. Cmentarz żydowski Frankfurt nad Odrą/Słubice, Hrsg./Red. Eckhard Reiß, Magdalena Abraham-Diefenbach – Leszek Ziątkowski 166
Przemysław Wiater, Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich. Monografia historyczna – Tomasz Przerwa 170
Rodzina na Śląsku 1939–1945. Dezintegracja, Migracje, Codzienność, red. Adriana Dawid, Antoni Maziarz – Marek Czapliński 172
Polemiki
Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Wojciech Doliński, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Polemika z recenzją książki Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców 175
Agnieszka Korman, Odpowiedź na polemikę z recenzją książki Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców 178
Kronika naukowa
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XII katowickiej konferencji naukowej “Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje” (Katowice, 6–7 IX 2012 r.) 181
Julia Możdżeń, Międzynarodowa konferencja “Eine Quelle ständiger Missverständnisse? Selbstund Fremdwahrnehmungen im Spiegel des polnischen und deutschen autobiographischen Schrifttums im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.)” (“Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i ‘obcych’ w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych, XV–XVIII w.”), (Würzburg, 17–18 IX 2012 r.) 183
Joanna Nowosielska-Sobel, Znowuż z kuferkiem i chlebakiem… VI “Spotkania Dolnośląskie” Konferencja naukowa (Wrocław, 4–5 X 2012 r.) 187
Robert Sikorski, Sprawozdanie z konferencji “Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie Środkowej. Między kulturową interpretacją »obcych« a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII wiek)” (Wrocław, 20–21 XI 2012 r.) 189
Magdalena Szmida-Półbratek, “Bruno Tschötschel (1874–1941) – wrocławski Wit Stwosz XX wieku”. Wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałac Królewski, 22 XII 2012 – 3 III 2013 r. 194
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii – Oddziału Wrocławskiego PTH w 2012 r. 197
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 201
Współpracownicy numeru 205

 

788 Total Views 1 Views Today