67, 2012, 4

sob2012-4

Artykuły i studia materiałowe
3–170
Przemysław Wiszniewski, Lucyna Harc, Rościsław Żerelik, Czyj to region, czyli słów kilka o projekcie badawczym 3–7
Gerard Kosmala, Charakterystyka geograficzna Śląska 7–30
Stanisław Rosik, Kształtowanie się Śląska (do 1163 r.). Czynniki integracji regionalnej 31–52
Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spójności prawnoustrojowej (XII–XV w.) 53–77
Grzegorz Myśliwski, Czy Śląsk stanowił region ekonomiczny w XIII–XV w.? Czynniki spajające i dezintegrujące terytorium regionalne pod względem gospodarczym 79–102
Przemysław Wiszewski, Destrukcyjne czy spajające region? Grupy społeczne na średniowiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII–XV w.) 103–138
Wojciech Mrozowicz, W poszukiwaniu śląskiej tożsamości regionalnej (do 1526 r.) 139–161
Romuald Kaczmarek, Śląska tożsamość kulturowa okresu średniowiecza na przykładzie architektury i sztuk plastycznych 163–169
Anniversaria
171–184
Edward Czapiewski, Polska Zachodnia w poglądach politycznych i publicystyce Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1858–1872 171–184
Artykuły recenzyjne i recenzje
185–198
Chronicon Silesiae ab anno Christi 1052 usque in annum 1573 ultra quinque saecula / Chronik Schlesiens über fünf Jahrhunderte vom Jahre Christi 1052 bis zum Jahre 1573 (Görlitzer Handschrift, G V 52), bearb. von Lars-Anne Dannenberg, Mario Müller in Verbindung mit Annegret Jatzwauk, Stefen Jatzwauk und Sebastian Müller (Scriptores rerum Lusaticarum, 6) – Wojciech Mrozowicz 185–189
Petr Kozak, Dalibor Prix, Michal Zezula, Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Martin Čapský 189–191
Maciej Borkowski, Marek Paweł Czapliński, Biała – historia i współczesność – Marek Czapliński 191–196
Vademecum historii Górnych Łużyc (glossa do recenzji) – Grzegorz Strauchold 196–197
Kronika naukowa
199–209
Joanna Dardzińska, VI Powszechny zjazd archiwistów polskich „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość” (Wrocław, 5–7 IX 2012 r.) 199–203
Adam Kocjan, Agnieszka Kuświk-Jasień, Obchody jubileuszu 30-lecia Muzeum Regionalnego w Sycowie (Syców, 29 IX 2012 r.) 203–206
Marcin Dziedzic, Czesko-polska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dolina Dzikiej Orlicy – przemiany przyrodniczego i kulturowego bogactwa mikroregionu” (Orlické Záhoří-Bendřichovka, 12–13 X 2012 r.) 206–208
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 209-212
Współpracownicy tomu 213–214
Spis treści 215–216
Spis treści rocznika LXVII (2012) 217–222
Lista recenzentów wernętrznych współpracujących z Redakcją „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” 223–224

 

1520 Total Views 1 Views Today