67, 2012, 2

sob2012-2

Artykuły i studia materiałowe
3–124
Bogusław Czechowicz, Bone memorie princeps slezie et dominus wratislaviensis. W kwestii datowania i wymowy ideowej dzieł kamiennej plastyki związanych z pamięcią po Henryku IV Probusie 3–17
Mateusz Goliński, Ulica Żydowska we Wrocławiu od początków XV w. (cz. 2) 19–38
Gabriela Wąs, Reformacyjny dyskurs schwenckfeldian i pruskich luteranów 1524/1525–1544 (cz. 1) 39–53
Zdzisław Ilski, PPS zaboru pruskiego na Górnym Śląsku wobec reformy ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego w Berlinie w czasie współdziałania z SPD (1906–1912) 55–79
Andrzej Dróżdż, Działalność katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych na Górnym i Dolnym Śląsku w latach 1947–1953 81–101
Michał Pałczyński, Życie codzienne młodzieży brygad Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” pracujących przy budowie Zagłębia Miedziowego w latach 1949–1953 103–123
Miscellanea źródłowe
125–132
Anna Pobóg-Lenartowicz, Odnalezione Archiwum Rodu Pruszkowskich 125–132
Artykuły recenzyjne i recenzje
133–176
Jan Harasimowicz, Schwarmergeist und Freiheitsdenken. Beitrage zur Kunst- und Kulturgeshichte Schlesiens in der Fruhen Neuzeit, hrsg. von Matthias Noller, Magdalena Poradzisz-Cincio – Bogusław Czechowicz 133–136
Ludwik Frey, Karol Linneusz. Książę Botaników, Profesor Profesorów – Piotr Badyna 136–140
Joanna Macalik, „Tak oto stoję”. Dawny kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu – Marta Kaluch-Tabisz 141–143
Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX w. red. Joanna Nowosielska-Sobiel, grzzegorz Strauchold, Tomasz Ślepowroński – Bernard Linek 143–148
Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska, red. Dagmara Margiela-Korczewska, Krzysztof Ruchniewicz – Jolanta Ryglewska 148–150
Mój Śląsk – moi Ślązacy. Eksploracje i obserwacje / Mein Schlesien. Zugänge und Sichtweisen, red. Marek Hałub, Matthias Weber – Małgorzata Ruchniewicz 150–154
Václav Štěpánek, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo – Kosovská otázka ve 20. století – Przemysław Fałowski 154–159
Marian Marek Drozdowski, Juliusz Poniatowski (1886–1975) – Jacek Piotrowski 159–161
Umgesiedelt – Vertrieben. Deutschbalten und Polen 1939–1945 i Warthegau, red. Eckhart Neander, Andrzej Sakson – Grzegorz Strauchold 161–165
Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. Kamila Dolińska – Agnieszka Korman 165–171
Marek Burak, Krzysztof Dackiewicz, Piotr Pregiel, Wrocławskie uczelnie techniczne 1910–2010 – Grzegorz Strauchold 171–174
Filip Gańczak, Filmowcy w matni bezpieki – Gabriela Nastałek 174–176
Kronika naukowa
177–184
Justyna Chodasewicz, Międzynarodowe kolokwium „Między wiedzą a władzą. Uniwersytet wobec przekształceń państwa” (Wrocław, 15–16 XI 2011 r.) 177–180
Anna Pobóg-Lenartowicz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej W 700-letnią rocznicę zakończenia buntu wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajmenych związkach w XIV wieku” (Kraków, 18 V 2012 r.) 180–182
Filip Wolański, Jubileusz 65. urodzin prof. dr hab. Bogdana Roka 182–183
Nekrologi
185–190
Krystyn Jakub Matwijowski, Joel (Julian) Raba (31 VII 1930–25 VIII 2011) 185–189
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 191–194
Współpracownicy numeru 195–196
Spis treści 197–198

 

1422 Total Views 1 Views Today