67, 2012, 1

sob2012-1

Artykuły i studia materiałowe
3–66
Mateusz Goliński, Ulica Żydowska we Wrocławiu od początków XV w. (cz. 1) 3–27
Piotr Retecki, O planach przedłużenia linii tramwajowej z Dolnego Sobięcina do Boguszowa-Gorców w powiecie wałbrzyskim w latach (1908–1914) 29–48
Hermann F. Weiss, Reichsautobahnlager Geppersdorf (Upper Silesia), 1940–1942 49–66
Miscellanea źródłowe
67–88
Jarosław Szymański, Spór siedlęcińskich kmieci z Kasprem von Nimptsch ok. 1588 r. Przyczynek do dziejów śląskiego feudalizmu 67–78
Przemysław Szpaczyński, Wielkie poselstwo cesarza Rudolfa II na Sejm Rzeczypospolitej w 1593 r. 79–87
Artykuły recenzyjne i recenzje
89–152
Bogusław Czechowicz, Benedikt Ried i Wendel Roskopf – mistrz i uczeń : dwie nowe monografie architektów z obszaru Korony Czeskiej na przełomie XV i XVI w. 89–102
Krzysztof Siwek, English Language Comparative Studies of Silesia and Ulster, 1918 to 1922 102–109
Vademecum historii Górnych Łużyc – Grzegorz Strauchold 109–114
Robert Antonin, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300 – Przemysław Wiszewski 114–119
Boguław Czechowicz, Dvě centra v Koruně Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458) – Mateusz Goliński 119–122
Petr Čornej, 30. 7. 1419 – První pražská defenestrace Krvavá neděle uprostřed léta – Martin Čapski 122–123
Katarzyna Sulej, Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485–1544) – Ewelina Bożek-Leszczyk 123–126
Das Urbar der Herrschaft Cosel 1578 Der Anteil von Stadt und Schloss Cosel und das Hufenregister der Kammergüter, hrsg. von Stefan Guzy – Rościsław Żerelik 126–128
Jiří Šíl, Vincenc Prasek (1843–1912). Má vůle je mým osudem – Dan Gawrecki 128–132
Aleksandra Hołubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica, Był taki czas… Pogranicze polsko-niemieckie (Syców – Kępno – Ostrzeszów). Wspomnienia i relacje z lat 1918–1958 – Krystyn Jakub Matwijowski 132–135
Dzienniki (1930–1938), oprac. Robert Litwiński, Marek Sioma – Jacek Piotrowski 135–140
Jarosław Durka, Janusz Radziwiłł 1880–1967. Biografia polityczna – Tomasz Serwatka 140–142
Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych – Anna Kurpiel 142–145
Andrzej Gwóźdź, Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego – Andrzej Dębski 145–147
Ewa Jaworska, Małgorzata Kaczmar, Ocalić od zapomnienia ten czas i tych ludzi – Jakub Tyszkiewicz 147–150
Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte / Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, hrsg. von / red. Peter Haslinger, Wolfgang Kreft, Grzegorz Strauchold, Rościsław Żerelik, 1: Görlitz / Zgorzelec, bearb. von / oprac. Christoph Waack – Wojciech Mrozowicz 150–152
Kronika naukowa
153–182
Mateusz Matuszyk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie” (Wrocław, 18–21 XI 2010 r.) 153–158
Anna Michalska, Międzynarodowa konferencja naukowa „Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku” (Wrocław, 4–7 X 2011 r.) 159–163
Mieczysława Chmielewska, Dwustulecie Archiwum Państwowego we Wrocławiu 164–168
Martina Metzger, Sprawozdanie z niemiecko-polskiej konferencji „Vielerlei Wiederaufbau. Erfahrungwen und Wahrenmungen dei der Erneung zerstörter Stadtbilder” („Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast”) (Würzburg, 22–23 IX 2011 r.) 169–171
Agata Bryłka, XV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”, „Podróże i migracje w Europie Środkowej” (Zabrze, 17–18 XI 2011 r.) 171–173
Filip Wolański, Sesja z okazji 30. rocznicy śmierci prof. dra hab. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego (Wrocław, 29 XI 2011 r.) 173–174
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii – Oddziału PTH za rok 2011 174–177
Lucyna Harc, Posiedzenie Komitetu Naukowego „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” (Wrocław, 7 XII 2011 r.) 177–182
Nekrologi
183–188
Krystyn Jakub Matwijowski, Prof. dr Jakub Goldberg (2 II 1924–15 XI 2011) 183–187
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 189–192
Współpracownicy numeru 193–194
Spis treści 195-196

 

1445 Total Views 1 Views Today