66, 2011, 1

sob2011-1

Od Redakcji. 3
Artykuły i studia materiałowe
5–78
Martin Šandera, Życie i działalność polityczna starosty kłodzkiego, ząbkowickiego i ziębickiego Hansa Welfla von Warnsdorf 5–20
Tomasz Przerwa, Przypadek ”koncernu” prasowego d’Oenchów 21–35
Marta Sala, ”Fundacja Idy” (1856–1899) jako przykład działalności dobroczynnej książąt pszczyńskich von Hochberg 37–55
Jolanta Popińska, Początki studenckiego ruchu naukowego we Wrocławiu (1945–1950) 57–77
Miscellanea źródłowe
79–108
Petr Kozák, ”Archiv” lehnicko-břežských knížat. Písemnosti z rukopisu sign. A. 43 uloženého v pražském Národním archivu 79–108
Artykuły recenzyjne i recenzje
109–158
Eva Doležalová, Svěcenci pražské diecéze 1395–1416 – Stanisław Jujeczka 109–111
Anna Jezierska, Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego – Bogusław Czechowicz 111–113
Anna Czarniecka, Nikt nie słuchał mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696) – Robert Kołodziej 113–120
Kazimierz Dola, Dominikanie w Nysie 1749–1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta – Krzysztof Pawlik 120–124
Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja, red. Rościsław Żerelik, Stanisław Rosik i Grzegorz Borowski – Tomasz Skonieczny 124–127
Henryk Kocój, Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja – Agnieszka Elżbieta Kubica 128–129
Tomasz Kruszewski, Organizacja opieki społecznej w działalności samorządu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku – Monika Piotrowska-Marchewa 129–134
Antoni Maziarz, Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w latach 1842–1914 – Leonard Smołka 135–140
Martin Pelc, Umění putovat. Dějiny německých turistických spoltků v českých zemích – Marcin Dziedzic 140–143
Maciej Fic, Jan Kustos (1893–1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? – Marek Czapliński 144–146
Piotr Janus, W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932 – Piotr Cichoracki 146–151
Polska-Niemcy. Wojna i pamięć, red. Jerzy Kochanowski i Beate Kosmala – Grzegorz Strauchold 151–155
Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek, prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold – Krystyn Matwijowski 155–158
Kronika naukowa
159–172
Aleksandra Adamczyk, VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle ”Górne Łużyce – wędrówka przez dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej krainy w sercu Europy od czasów reformacji do dziś” (Nerrnhut, 24–29 V 2010 r.) 159–162
Jana Fantysová-Matějková, Procesy integracji i powstanie samoświadomości na średniowiecznym Śląsku. Informacja na temat workshopu zorganizowanego w ramach projektu Cuius Regio (Praga, 3 XII 2010 r.) 162–170
Lucyna Harc, Posiedzenie Komitetu Naukowego ”Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” (Wrocław, 19 X 2010 r.) 170–172
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 173–176
Współpracownicy numeru 177–178
Pis treści 179–180

 

1330 Total Views 1 Views Today