65, 2010, 4

sob2010-4

 

Artykuły i studia materiałowe
Przemysław Siekierka, Silingowie u Klaudiusza Ptolomeusza – problem na nowo otwarty? 553
Ewa Kłapcińska, Profesor Teofil Emil Modelski (1881–1967) : organizator Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i jego pierwszy dyrektor 565
Anna Sybilla Bidwell, “Odwilże” i restrykcje na uczelni wrocławskiej w latach 60. i 70. XX. w. w świetle Dziennika i korespondencji profesora Władysława Czaplińskiego (1905–1981) 577
Michael Morys-Twarowski, Przyczynek do genealogii Franciszka Śniegonia, biskupa sufragana wrocławskiego 597
Adrian Uljasz, Patriotyczne kazanie ks. dra Andrzeja Buzka wygłoszone 15 VIII 1939 r. w kościele ewangelickim w Cieszynie (przyczynek do dziejów Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Polskim) 605
Anniversaria
Od Redakcji 613
Antoni Maziarz, Kompozytor (nie)poważny. Poczucie humoru Fryderyka Chopina 615
Małgorzata Drozd, Janusz Gołaszewski, “Chopin i jego muzyka na Dolnym Śląsku” – wystawa w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 637
Artykuły recenzyjne i recenzje
Krystyn Matwijowski, O trzech pracach biograficznych pióra bpa Jana Kopca 647
bp Jan Kopiec, Biskup wśród swojego ludu. Życie i posługa biskupa Wacława Wyciska (1912–1984) 647
bp Jan Kopiec, Posłany, by głosić prawdę. Życie i posługa biskupa Antoniego Adamiuka (1913–2000) 649
Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski – Vladimír Goš 650
Izabela Lewandowska-Malec, Sejm Walny Koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1687–1632) – Robert Kołodziej 652
Kolekcjonerstwo śląskie od połowy XVII do XIII w. w perspektywie socjologicznej i kulturowej (Michał Mencfel,”Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII”) – Piotr Badyna 658
Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, hrsg. von Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz, mitarb. von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Józef Ptak – Przemysław Wiszewski 663
Beata Dudek, Juden als Stadtbürger in Schlesien.Glogau und Beuthen im Vergleich 1808–1871 – Anna Grużlewska 670
Kamilla Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej – Joanna Dufrat 673
Arkadiusz Szymczyna, Społeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski (1945–1948) – Dariusz Misiejuk 678
Maciej Hejger, Przekształcenia narodowościowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1959 – Grzegorz Strauchold 684
Kamilla Dolińska, Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności? – Krzysztof Kawalec 688
Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. Antoni Barciak – Bożena Małachowska 692
Ikonografia Wrocławia, red. Piotr Łukaszewicz, t. 1: Grafika; t. 2: Rysunek i akwarela. Obrazy olejne. Dioramy. Medalierstwo. Rzemiosło artystyczne – Bogusław Czechowicz 696
Śląsk w czasie i przestrzeni, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold – Wojciech Kucharski, Piotr Sroka 702
Kronika naukowa
Piotr Grącikowski, “Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław”. Seventh Wrocław Conference in Jewish Studies (Wrocław, 5–6 V 2010 r.) 709
Halina Okólska, Sprawozdanie z sesji “Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu” (Wrocław, 25–26 VI 2010 r.) 712
Nekrologi
Krystyn Matwijowski, Ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa (6 XI 1938–15 VII 2010) 717
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 723
Współpracownicy numeru. 727

 

785 Total Views 1 Views Today