64, 2009, 2-3

sob2009-2-3

Wstęp 125
A. Galos, Podziękowanie 127
Ad multos annos
K. Matwijowski, Profesor Adam Galos 131
R. Gelles, Dawnych czasów wspomnienia… 141
M. Czapliński, Moje spotkania z prof. Adamem Galosem 145
T. Szubert, Kilka słów ucznia 149
Bibliografia prac Prof. dr. Adama Galosa od 2004 roku. Opr. I. Mrozowicz 153
Tabula gratulatoria. 157
Galiciaca
T. Szubert, „Jak mocna musi być wiara, by nie zwątpić. Jak wielka miłość, by nienawidzić!”. Romantyczka Anna Różycka 161
A. Kawalec, Fundacja imienia Karola Szajnochy – działalność na rzecz rodziny Szajnochów 175
J. Maternicki, Historyk w służbie „sprawy ojczystej”. Kilka uwag o poglądach Henryka Schmitta 185
J. Hoff, Szkoła rzeźbiarska w Rymanowie (1873–1884) 193
M. Stolarczyk, Jeszcze o Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Brzesku 199
P. Franaszek, William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemysłu naftowego 205
S. Pijaj, Problem organizacji polskiego komitetu wyborczego w Galicji w 1873 roku 215
G. Hryciuk, Stosunki polsko-ukraińskie w ocenie konsulatu niemieckiego we Lwowie w 1939 roku 223
P. Sierżęga, Kazimierz Tyszkowski – redaktor wydawnictw Polskiego Towarzystwa Historycznego i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 235
Silesiaca
M. Goliński, Rachunki miejskie Wrocławia z 1390 roku 247
W. Mrozowicz, R. Żerelik Zapomniana kolekcja średniowiecznych źródeł śląskich (w XVIII-wiecznym rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Akc. 1950/1051) 261
W. Kunicki, Komes śląski Piotr Włostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli Ślęży w niemieckiej literaturze końca XVIII stulecia 273
Z. Kwaśny, Wiejskie umowy przedślubne w majątkach Nostitzów na przełomie XVIII i XIX wieku 287
M. Zlat, Pomniki Drugiej Rzeszy na Śląsku 293
C. Wąs, Treści polityczne pomnika konnego Fryderyka Wilhelma III we Wrocławiu 303
T. Kulak, Działalność Wrocławskiego Stowarzyszenia Nauczycielek (Breslauer Lehrerinnen-Verein) przed I wojną światową 315
K. Popiński, Dzieje rodziny Grütznerów. Biograficzny przyczynek do historii Śląska w XIX i XX wieku 325
M. Zduniak, Twórczość Karola Szymanowskiego w życiu koncertowym Wrocławia w okresie międzywojennym XX wieku 335
J. Nowosielska-Sobel, Wystawa „Osadnictwo i urbanistyka na Śląsku (Siedlung und Stadtplanung in Schlesien)” w 1926 roku. Między propagandą o „germańskiej ludności autochtonicznej” a dyskusją o problemach mieszkaniowych regionu 345
M. Czapliński, Znaczenie aneksji Austrii i Sudetów dla gospodarki Śląska 359
A. Juzwenko, Losy ossolińskich rysunków Dürera z kolekcji Lubomirskich 365
K. Ruchniewicz, Krzyżowa jako polskie miejsce (nie)pamięci 375
Polonica
Z. Zieliński, Kresy jako obszar ekspansji 391
L. Trzeciakowski, Elity wielkopolskie wobec Risorgimento 401
W. Łazuga, Organicznicy, stańczycy i społeczeństwo obywatelskie w Wielkopolsce 409
D. Szymczak, Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler jako generalny gubernator warszawski 1915-1918 417
A. Basak, Problem ludobójstwa „kulturalnego” a spór polsko-rosyjski o kwalifikację prawną zbrodni katyńskiej 429
Polonica apud extraneos
B. Rok, Polscy podróżnicy XVIII wieku na szlakach europejskich. Szkic do portretu peregrynantów 437
J. Kuzicki, Emigracyjne losy ks. Franciszka Awartana Koryckiego 445
I. Kovács, „Pamięć bohaterskiego pułkownika” o kilku nazwiskach 455
B. Pasierb, Syberia we wspomnieniach Bronisława Piłsudskiego (1866–1918) 463
L. Ziątkowski, Obraz Polski i Polaków we wrocławskiej prasie żydowskiej w okresie I wojny światowej (1914–1918) 475
G. Pańko, O obcych i o sobie – czyli obraz Skandynawów i Polaków w świetle refleksji Alfreda Wysockiego z lat międzywojennych 483
J. Piotrowski, Prezydent RP wobec problemu przywództwa w ruchu narodowym na uchodźstwie w latach 1939–1945 491
Teutonica
R. Sachs, Bildende Künstler und Kunsthandwerken aus Mecklenburg-Vorpommern in schlesischen Quellen und Zeitschriften 503
J. Wojdon, Dziewiętnastowieczne Niemcy we współczesnych rosyjskich podręcznikach do historii 513
T. Lebioda, Karawana marynarzy na pustyni – zapomniana legenda I wojny światowej 521
A. Kiełbasa, Proces odkrywania „innych Niemców” 529
J. Sawczuk, Malta 1989 – Bush i Gorbaczow w dialogu supermocarstw na temat Niemiec 537
Ecclesiastica
M. Derwich, Nie tylko tres linguae. Początki katechezy w językach narodowych w Kościele łacińskim 547
P. Wiszewski, Henryk Brodaty konfratrem śląskich zakonników? Uwagi na marginesie dwóch dokumentów z 1204 roku 555
M. Pater, Polskie sympatie pastorów ewangelickich na Dolnym Śląsku 561
L. Smołka, Obraz statystyczny korespondencji Edmunda Bojanowskiego w świetle jego zapisów dziennych z lat 1851–1871 567
J. Kopiec, Troska kardynała Georga Koppa o diecezję wrocławską 577
J. Swastek, Środowisko rodzinne i studia teologiczne Sługi Bożego Wilhelma Pluty (1910–1986) 585
Historiographica
R. Gelles, Związki uniwersytetu z armią (wojskowi doktoranci h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego) 595
W. Suleja, Polityczny kontekst dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego w czasach PRL. Próba rekonesansu 603
W. Wrzesiński, Historia na Uniwersytecie Wrocławskim i jej miejsce na mapie polskiej nauki historycznej w latach 1945–2005 609
A. Sybilla Bidwell „Abyś miał przekonanie, że jesteś najbardziej pożyteczny w tym, co robisz, zarówno w nauce, jak i na Uniwersytecie”. Prof. Władysław Czapliński o postawie uczonego w czasach PRL 619
W. Misiak, Universitas scholarum et magistrorum. Uniwersytety między tradycją i wartościami a sprawnością i efektywnością 627
K. Kawalec, Pokusy historii alternatywnej 633
Wykaz skrótów. 641
Inhaltsverzeichnis. 643

 

1366 Total Views 1 Views Today