Książ w latach 1945-1965 : przykład polityki władz wobec architektury rezydencjalnej na Dolnym Śląsku : część 2 : nadzieje na zagospodarowanie Książa w latach 1955-1965

Książ w latach 1945-1965 : przykład polityki władz wobec architektury rezydencjalnej na Dolnym Śląsku : część 2 : nadzieje na zagospodarowanie Książa w latach 1955-1965

sobotka_64_2009_1_049-066

155 Total Views 1 Views Today