64, 2009, 1

Autor
Tytuł /Dział

Str.

Artykuły i studia materiałowe
1–66
Mateusz Goliński, Śląski cech kotlarzy i jego „czarna lista” 1–17
Dorota Malczewska-Pawelec, Śląsk i Ślązacy w „Historii narodu polskiego” Adama Naruszewicza 19–48
Romuald M. Łuczyński, Książ w latach 1945-1965 : przykład polityki władz wobec architektury rezydencjalnej na Dolnym Śląsku : część 2 : nadzieje na zagospodarowanie Książa w latach 1955-1965 49–66
Miscellanea źródłowe
67–75
Grażyna Trzaskowska, Najnowsze nabytki Archiwum Państwowego we Wrocławiu 67–75
Artykuły recenzyjne i recenzje
 77–103
Rainer Sachs, „Friedhöfe des Alten Breslaus”, Marek Burak, Halina Okólska, Wrocław 2007, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ss. 336 77–80
Marek Burak, Odpowiedź na recenzję Rainera Sachsa książki Marka Buraka i Haliny Okólskiej „Friedhöfe des Alten Breslaus”, wydanej przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w 2007 r. 80–82
Roman Stelmach, „Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich”, Piotr Stefaniak, Kraków-Racibórz 2007, ss. 377, 3 nlb. (mapa) 82–84
Roman Stelmach, „Henryk III Biały. Książe wrocławski (1247-1266)”, Andrzej Jureczko, Kraków 2007, ss. 215 84–86
Wojciech Mrozowicz, „Das Leobschützer Rechtsbuch”, bearbeitet und eingeleitet von Gunhild Roth, hrsg. von Winfried Irgang, Marburg 2006, Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 5, ss. XIV, 552 87–90
Bogusław Czechowicz, „Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe”, Mieczysław Morka, Warszawa 2006, ss. 674, il. 326 90–94
Adam Galos, „Niemcy 1890-1945. Dzieje państwa i społeczeństwa”, Tadeusz Kotłowski, Kraków 2008, wyd. Avion, ss. 338 94–99
Zdzisław Ilski, „System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu II Rzeczypospolitej”, Kamil Kacperski, Warszawa 2007, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 296 99–102
Bogusław Czechowicz, „Práce a Studie Muzea Beskyd. Společenské vědy”, 18, 2007, ss. 230, il. cz.-b. i kolor. 102–103
Kronika naukowa
 105–114
Agata Bryłka, Sprawozdanie z VIII Katowickiej Konferencji Naukowej pt. „W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku”, Katowice, 17-19 IX 2008 r. 105–107
Agata Bryłka, Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 750-lecia przybycia zakonu braci mniejszych do Bytomia, Bytom, 2 X 2008 r. 107–108
Tomasz Szubert, Międzynarodowa sesja naukowa „Rok 1918 – młoda Europa” zorganizowana w Tarnowie w 90. rocznicę odzyskania niepodległości, 9 X 2008 r. 108–109
Wojciech Mrozowicz, Promocja nowej syntezy dziejów Śląska (Wrocław, 26 X 2008 r.) 109–111
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego”, Zabrze, 13-14 XI 2008 r. 111–113
Aleksandra Rusnak, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego”, Wrocław, 4 XII 2008 r.

113–114

1267 Total Views 1 Views Today