63, 2008, 4

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
443–500
Izabela Ławrusewicz, Ewangelickie szkoły ludowe w drugiej połowie XIX w. na łamach prasy polskiej Śląska Cieszyńskiego  443–455
Romuald M. Łuczyński, Książ w latach 1945-1965 : przykład polityki władz wobec architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku : część 1 : próby zagospodarowania zamku w pierwszych latach powojennych (do roku 1955) Romuald M. Łuczyński.  457–478
Paweł Wieczorek, Udział Żydów w życiu gospodarczym Wałbrzycha (1945-1968) : część 2  479–500
Miscellanea źródłowe
501–518
Piotr Siemko, Ostatni Piast kozielsko-bytomski i jego nagrobek  501–508
Andrzej Olejniczak, VI Korpus Wielkiej Armii na ziemi bolesławieckiej podczas zawieszenia broni w 1813 r.  509–514
Paweł Duber, Obchody rocznicy III powstania śląskiego w świetle „Gazety Polskiej”  515–518
Artykuły recenzyjne i recenzje
519–548
Krystyn Matwijowski, „Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi”, pod red. Tadeusza Lebiody, Wrocław 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 342  519–521
Michał Broda, „A Local Society in Transition: The Henryków Book and Related Documents. Studies and Texts”, opr. i przeł. Piotr Górecki, Toronto 2006, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, ss. 284  521–526
Gabriela Wąs, „Die schlesischen Niederlassungen der Herrhuter Brüdergemeine Gnadenberg, Gnadenfeld und Gnadenfrei. Beispiele einer religiös geprägten Siedlungsform im Wandel der Zeit”, Birgit A. Schulte, Insingen 2008, ss. 478, 92 ilustracje, 13 map, niemiecko-polsko-czeski indeks nazw miejscowości  526–530
Agnieszka Elżbieta Kubica, „Austria wobec Konstytucji 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo przesyłanych do Wacława Kaunitza i Filipa Cobenzla”, Henryk Kocój, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 327  530–531
Jan Kopiec, „Gedenkbuch der Stadt Teschen”, cz. 1-3, Aloys Kaufmann, herausgegeben und kommentiert von Ingeborg Buchholz-Johanek, unter Mitwirkung von Janusz Spyra, Cieszyn 2007, Bibliotheca Tessinensis, IV, Series Polonica 2, Książnica Cieszyńska – Kongres Polaków w Republice Czeskiej: Ośrodek Dokumentacyjny  532–534
Piotr Pałys, „Češi o Lužických Srbech. Český vědecký a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého”, Petr Kaleta, Praha 2006, Masarykův ústav – Archiv AV ČR, ss. 333  534–536
Janusz Gruchała,  „Polsko-czechosłowackije otnoszenija 1933-1939. Czto skrywałos za politykoj ‚rawnoudaliennosti’ ministra J. Becka”, Stanisław Wacławowicz Morozow, Moskwa 2004, Izdatielstwo Moskowskowo Uniwersiteta, ss. 528  536–542
Marek Golińczak,  „Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza”, Marek Białokur, Toruń 2005, ss. 427  542–547
Ryszard Gładkiewicz,  „Annales historici Presovienses”, vol. 6, 2006, red. Martin Pekár, Patrik Derfiňák, ss. 405  547–548
Kronika naukowa
549–550
Jan Ryszard Sielezin, Konferencja: Jelenia Góra i jeleniogórzanie – 900 lat tradycji  549–550
Bogusław Czechowicz,  List do redakcji  551–552
Krzysztof Kawalec,  Kilka wyjaśnień  552

 

 

1153 Total Views 1 Views Today