63, 2008, 3

Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
Idzi Panic, Przywileje cechu rzeźników w miastach księstwa cieszyńskiego : (z badań nad przywilejami cechowymi w księstwie cieszyńskim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, cz. 2) 283–297
Piotr Pałys, Konsulat Generalny Republiki Czechosłowackiej w Opolu (1920-1922) wobec górnośląskich Czechów 299–306
Witold Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego 307–327
Jan Morawiak, Opinia polska o zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Śląsk” 329–348
Zdzisław Ilski, Niepodległościowy socjalizm wobec formuły wyborczej (do 1919 r.) 349–366
Paweł Wieczorek, Udział Żydów w życiu gospodarczym Wałbrzycha (1945-1968) : (część 1) 367–393
Miscellanea źródłowe
Magdalena Pyter, Działalność uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego : (lata lwowskie i lubelskie) 395–402
Sylwia Akuła, Sprzedaż lokali mieszkaniowych we Wrocławiu w latach 2000-2006 według rodzajów sprzedaży i podmiotów oferentów 403–412
Artykuły recenzyjne i recenzje
413–420
Stanisław Solicki „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, nr 8-9, Kłodzko 2007, ss. 296 413–414
Dariusz Wojtaszyn, „Der Patron. Günter Särchens Leben und Arbeit für die deutsch-polnische Versöhnung”, Rudolf Urban, Dresden 2007, Neisse Verlag, ss. 294 414–417
Tomasz Buszman, „Aleksander Skrzyński – minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej”, Piotr Wandycz, Warszawa 2006, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ss. 312 417–420
Kronika naukowa
421–424
Katarzyna Kluczyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Budapeszcie 25 III 2008 r. w ramach obchodów Tygodnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pt. „A mi szabadsàgunkert s a tietekért – lengyel katonàk az 1848-49 – es Magyar szabadsàgharcban” „Za wolność naszą i waszą – polscy żołnierze w węgierskiej rewolucji 1848-49” 421–422
Jan Ryszard Sielezin, Konferencja „Obrazy PRL-u. Konceptualizacje realnego socjalizmu w Polsce”, Poznań 11-12 X 2007 422–424
1201 Total Views 1 Views Today