63, 2008, 1

sob2008-1

Artykuły i studia materiałowe
T. Szubert, „Cóż to za życie nowe, co za cuda wielkie stały się niemal dotykalnymi dla zmysłów moich!”. Konstanty Słowiński – niezwykły więzień Kufsteinu 1
J. Gruchała, Stanowisko polityków polskich i ukraińskich w Austro-Węgrzech w opinii dyplomacji niemieckiej 1914–1917 21
J. R. Sielezin, Działania UB wobec kadry naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego w 1950 r. 37
E. Pjech, Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego (1918–1945) 59
M. W. Wanatowicz, Dwa oblicza polskiej polityki narodowościowej na terenie historycznego Górnego Śląska w latach 1945–1959 73
Miscellanea źródłowe
M. Dziedzic, Niemieckie Towarzystwo Górskie Jablonca i okolic 95
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Sachs, O potrzebie archiwalnych poszukiwań w zakresie historii sztuki (na marginesie książki „Wrocławski skarb z Bremy”) 109
Dolny Śląsk. Monografia historyczna – B. Czechowicz, 115
D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku – M. Broda 119
N. Conrads, Książęta i stany. Historia Śląska 1469–1740 – B. Czechowicz 122
A. Nobis, Zmiana kulturowa: między historią i ewolucją – P. Badyna 126
W cieniu Wielkiej Sowy. Monografia Gór Sowich – E. Piątek 131
„Kladský sborník”, t. VII – S. Solicki 133
S. Ligarski, W zwierciadle ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Śląsku w latach 1945-1949 – R. Brzeziński, M. Kotkowski 134
Listy doredakcji
J. Dębicki, Do Redakcji Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka” 139

 

1306 Total Views 1 Views Today