62, 2007, 2

sob273

Artykuły i studia materiałowe
R. Kisiel, Karol Emmanuel de Warnery o wojnie siedmioletniej 151
T. Szubert, „Przewaga wroga i zdrada były za duże…” Zapomniany Legion Polski w wiedeńskim powstaniu październikowym 1848 roku 175
Ł. Sołtysik, Romowie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949 199
Miscellanea źródłowe
I. Ławrusewicz, Problemy nowo powstających zborów ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim po patencie tolerancyjnym w XVIII i XIX w. 215
W. Marcoń, Inwestycje kolejowe w ustawodawstwie Sejmu Śląskiego 223
M. Kozak, Sprawa Bronisława Kozaka skazanego przez WSR we Wrocławiu 15 X 1951 r. na karę śmierci 233
Artykuły recenzyjne i recenzje
A. Celej, Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980-2001 – M. L. Wójcik 243
O kontrasigillach pieczęci księżnej świdnickiej Agnieszki. Uwagi na marginesie szkicu Mieczysławy Chmielewskiej „Pieczęcie Agnieszki, księżnej świdnickiej (1338–1392)” – M. L. Wójcik 250
Śląsk w czasach Henryka IV Prawego – B. Czechowicz 256
M. Dziedzic, Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881–1945 – T. Przerwa 261
G. Sobel, Przy wrocławskim stole – T. Przerwa 265
Z. Janc, I. Łaborewicz, Jelenia Góra na dawnych widokówkach – historia obrazem pisana – M. Kotkowski 266
Kronika naukowa
A. Bryłka, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Cyklu Kultura Europy Środkowej pt. „Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach”, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 16–17 XI 2006 r. 271
M. Pawlak, Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profesorowi Tadeuszowi Kotuli – Wrocław 13 III 2007 r. 273
L. Mrozewicz, Laudacja wygłoszona na wręczeniu doktoratu honoris causa UAM w Poznaniu prof. dr. hab. T. Kotuli – Wrocław 13 III 2007 r. 275

 

1235 Total Views 1 Views Today