61, 2006, 2

sob267

Średniowieczny Wrocław i jego piśmiennictwo
Wprowadzenie 159
Medycyna
G. Keil, „Wrocławska księga lekarska” i jej kontekst naukowo-literacki 161
Aneks 1: Autorzy i tytuły średniowiecznych rękopisów medycznych 175
H.-M. Groß, Uwagi leksykograficzne nad wrocławskim medycznym słownictwem fachowym w XIII w. 179
Aneks 2: Przykłady słownictwa medycznego z „Wrocławskiej księgi lekarskiej” 191
K.-H. Bartels, Wrocławskie statuty medyczne z połowy XIV w. 193
Dyskusja 205
Handel i rzemiosło
M. Słoń, Sukiennictwo w Europie Środkowej i wrocławskie Nowe Miasto 211
G. Myśliwski, Wrocław i Ratyzbona. Kontakty gospodarcze w XIII–XV w. 225
K. Borchardt, Handel i polityka w późnośredniowiecznym Wrocławiu 249
Dyskusja 259
Artykuły i studia materiałowe
J. Kuczer, Kryteria definiujące elitę szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej (1648–1741) 275
A Dębski, Film ma wielu ojców – o pionierskim okresie kina we Wrocławiu 291
Miscellanea źródłowe
Z. Bereszyński, Chronologia budowy najstarszych świątyń opolskich a sprawa ponownej lokacji Opola za czasów księcia Władysława I – uzupełnienie. Rudzkie korzenie kultu św. Wojciecha na Śląsku Opolskim 305

 

1128 Total Views 1 Views Today