60, 2005, 3

sob265

Artykuły i studia materiałowe
A. Kubacz, Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII w. 295
T. Suma, Nagrody i odznaczenia nadawane urzędnikom pocztowym Królestwa Polskiego w latach 1815–1871 317
J. Chumiński, Skład środowiska robotników przemysłowych Wrocławia i Krakowa (1945–1956) 329
M. Pluta, „Faszyzm bez Hitlera”. Obraz Niemiec Zachodnich w propagandzie Polski Ludowej w latach 1949–1956 353
C. Wąs, Budownictwo kościołów w Polsce po II wojnie światowej. Próba syntezy uwarunkowań politycznych 365
Miscellanea źródłowe
B. Bobowski, Automatyczne przetwarzanie danych z kart dokumentacji jednostek archeologicznych i jego znaczenie dla opracowywania dokumentacji dotyczącej Śląska 387
R. Stelmach, Dokumenty księcia Władysława Opolczyka zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 393
R. Stelmach, Źródła do dziejów joannitów na ziemi opolskiej 399
Artykuły recenzyjne i recenzje
A. Heinrich, Repertorium codicum manuscriptorum in Caesareo-Regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschini; Katalog średniowiecznych rękopisów książnicy cieszyńskiej – S. Solicki 413
I. Surynt, Das „ferne”, „unheimliche” Land. Gustav Freytags Polen – J. Jabłkowska 414
Archiv für schlesische Kirchengeschichte – M. Kaczmarek 418
Propaganda PRL. Wybrane problemy – M. Pluta 423
Národnostá otázka v strednej Európe w rokach 1848–1938 – A. Galos 426
K. Fiedor, Polska i Polacy w polityce Trzeciej Rzeszy 1933–39 – A. Kamiński 429
Kronika naukowa
N. Siemaszko, Konferencja międzynarodowa „Uprzemysłowienie środkowoeuropejskich okręgów przemysłowych w XVIII i XIX w.”. Pławniowice 3-6 IV 2005 431
P. Przybyła, R. Urban Sprawozdanie z konferencji historycznej Centrum im. Willy’ego Brandta. Wrocław-Krzyżowa, 18–19 V 2005 431
A. Kamiński, Sesja naukowa „Integracja społeczno-narodowa ziem zachodnich – w 60 rocznicę polskiej administracji na Śląsku”. Wrocław 31 V 2005 433

 

1085 Total Views 1 Views Today