59, 2004, 4

sob262

Artykuły i studia materiałowe
J. Gruchała, Sprawa Zaolzia w opinii czeskich środowisk politycznych (wiosna 1925–1933) 515
G. Trzaskowska, Wrocławskie groby żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej w świetle zasad prawnych. Ekshumacje z lat 1947–1952 i zagłada mogił wojennych 531
K. Ruchniewicz, Sprawa niemieckich odszkodowań wojennych dla Polski w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 571
Miscellanea źródłowe
M. Wodziński, Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja 583
J. Kopiec, Ks. Wincenty Urban i księża lwowscy na Śląsku Opolskim po 1945 r. 591
M. Ruchniewicz, Wkład kościoła katolickiego w integrację Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich na terenie archidiecezji wrocławskiej 599
Artykuły recenzyjne i recenzje
Quellenbuch zur Geschichte der Universität Breslau 1702–1811 – M. Ruchniewicz 607
Niemcy górnośląscy. Leksykon biograficzny – M. Pawelec 608
M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku – T. Przerwa 612
H. Schmidt, Der Silbererzbergbau in der Grafschaft Glatz und im Fürstentum Münsterberg-Oels – von den mittelalterlichen Anfängen bis zum Niedergang – T. Przerwa 614
H. Kocój, Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Ludwika Buchholtza – M. Profaska 616
H. Kocój, Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej – K. Bucholc-Srogosz 618
Zwischen Zwang und Beistand – P. Pałys 619
V. Olivová, Dějiny první republiky – J. Gruchała 621
A. Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české – J. Gruchała 625
U. Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa – K. Kawalec 629
Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945–1947 – J. R. Sielezin 631
Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku 1945–1947. Wybór dokumentów – I. Łaborewicz 632
V. Koranda, Dějiny turistiky na staroměstsku – M. Dziedzic 634
G. Thum, Die fremde Stadt Breslau – M. Preisner 638
R. Ergetowski, Lektury Zoila – J. Burchardt 641
Židé a Morava – L. Ziątkowski 641
L. Nesládková, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křest’anů a židů – K. Górna 643
M. Migała, Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku – M. Dziedzic, G. Połutrenko 647

 

1034 Total Views 1 Views Today