59, 2004, 3

sob261

Zamiast wstępu, M. Czapliński 277
Bibliografia prac prof. dr. Adama Galosa od roku 1993 r. – M. Czapliński 279
K. Orzechowski, Władza starosty w księstwie dziedzicznym w świetle instrukcji Ludwika Jagiellończyka z 1523 r. 285
J. A. Gierowski, Nowe spojrzenie na genezę kryzysu politycznego Rzeczypospolitej w 1713 r. 291
K. Matwijowski, Z dziejów pietyzmu na Śląsku 302
B. Rok, Z dziejów wyobrażenia Niemiec w kulturze staropolskiej 310
M. Zduniak, Carl Maria von Weber na Śląsku 317
Z. Kwaśny, Ludność Górnego Wałbrzycha w 1843 r. 325
J. Pietrzak, Traktat Adama Jerzego Czartoryskiego o ustroju przyszłej Polski 335
L. Smołka, Związki Edmunda Bojanowskiego z Janem Koźmianem przed 1855 r. 347
M. Pater, Akcja wyborcza księży dekanatu wodzisławskiego w 1867 r. 361
E. Czapiewski, Czeski aspekt początków autonomii Galicji w „Rachunkach” Józefa Ignacego Kraszewskiego 367
J. Puciłowski, Węgier przy Ballhausplatz w latach 1871–1879 373
L. Trzeciakowski, Emigracja polska w Niemczech. Fenomen XIX-wiecznej Europy. Próba generalizacji 379
M. Czapliński, Niemieckie kroniki lokalne na Środkowym i Dolnym Śląsku w XIX i na początku XX w. 391
H. Neubach, Das Tagebuch des Grafen Franz von Ballestrem, eine bedeutende Quelle für die Geschichte Schlesiens (1885–1908) 405
E. Kościk, Wojenna dola Górnoślązaczek w świetle prasy polskiej 1914–1918 411
T. Kulak, Profesor Ewa Maleczyńska wśród prekursorów edukacji regionalnej i lokalnej w polskim szkolnictwie średnim w latach 1931–1939 423
B. Rogowska, Obchody siedemdziesiątej rocznicy urodzin Stalina w Polsce 435
K. Ruchniewicz, „Polenfreund”, „Judenhelfer” i „tajny dyplomata”. Berthold Beitz 445
J. Sawczuk, Reakcje amerykańskie i radzieckie na wydarzenia wokół ucieczek z NRD we wrześniu 1989 r. w świetle akt Urzędu Kanclerskiego 457
W. Suleja, Wrocławski „marzec” z perspektywy SB 457
J. R. Sielezin, Geneza konfliktu lipcowego na Lubelszczyźnie w 1980 r. – aspekt ekonomiczny 463
K. Kawalec, Rewizjonizm historyczny w internetowej propagandzie śląskiego ruchu separatystycznego 483
W. Wrzesiński, Argument historyczny w propagandzie Ruchu Autonomii Śląska 497

 

1019 Total Views 1 Views Today