59, 2004, 1

sob259

Artykuły i studia materiałowe
G. Trzaskowska, Cmentarz żołnierzy polskich we Wrocławiu 1
R. Krzemień, Warunki życia pionierów przemysłu świdnickiego po II wojnie światowej 17
Miscellanea źródłowe
Z. Bereszyński, Z jakich czasów pochodzą słupy graniczne biskupiego terytorium nysko-otmuchowskiego? 29
R. Stelmach, Dokumenty do dziejów komendy joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu 39
P. Pałys, Hornoslezský komitét (1946–1947) 61
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Kisiel, Historia Śląska w podręcznikach nowego liceum 71
I. T. Piirainen, I. Venne, Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław – R. Żerelik 74
Protokolarz albo „Czerwona księga” Mysłowic – R. Żerelik 75
Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit – A. Seidel-Grzesińska 77
J. Kuthan, Die Architektur des rosenbergischen Dominiums in der Jagiellonenzeit [w:] Die Jagiellonen… – K. Kaczmarek-Patralska 79
Ch. Duffy, The Military Experience in the Age of Reason – R. Kisiel 81
J. Deventer, Gegenreformation in Schlesien. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526–1707 – G. Wąs 84
H. Kocój, Od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego – M. Matuszewski 87
S. Leitgeber, Dzieje rodziny Leitgeberów od XVIII do XX wieku – A. Galos 88
Z. Kowalczuk, Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski – prymas czasów niewoli – A. Galos 90
M. M. Drozdowski, Władysław Raczkiewicz – J. Piotrowski 92
A. Klimek, Velkè dějiny zemí Koruny české – J. Gruchała 96
B. Fugate, L. Dworiecki, Blitzkrieg nad Dnieprem. Kampania 1941 roku na froncie wschodnim – R. Kisiel 101
K. Ruchniewicz, Warszawa – Berlin – Bonn, stosunki polityczne 1949–1958 – K. Żarski 104
Kronika naukowa
M. Barciak, Sprawozdanie z III Konferencji Katowickiej: „Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic” 106

 

1206 Total Views 1 Views Today