58, 2003, 4

sob258

Artykuły i studia materiałowe
J. Gruchała, Zaolzie w opinii czeskich środowisk politycznych (1920–1925) 373
P. Wieczorek, Żydzi wałbrzyscy po II wojnie światowej 389
Miscellanea źródłowe
J. A. Pyzik, Czy istniał dystrykt kowalowicki? Przyczynek do średniowiecznych dziejów księstwa głogowskiego 405
P. Wiater, Zimowe zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów wokół wodospadu Kamieńczyk do 1945 r. 415
R. Krzemień, Przejęcie i uruchomienie przemysłu w Świdnicy przez polską administrację w 1945 r. 423
Recenzje
W. Fabisiak, J. Tyszkiewicz, P. Wiszewski, R. Żerelik, Dzieje powiatu wrocławskiego – J. Dębicki, S.Nowotny, T. Przerwa 435
R. Kisiel, Historia Śląska w podręcznikach trzyletniego liceum 440
Die Vita sancti Henrici regis et confessoris und ihre Bearbeitng durch den Bamberger Diakon Adelbert – W. Mrozowicz 443
Die Prüfeniger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Großen Österreichischen Legendars – S. Rosik 445
I. Panic, Poczet piastów i piastówien cieszyńskich – B. Kurzej 447
L. Petry, Breslau und seine ersten Oberherren aus dem Hause Habsburg. 1526–1635. Ein Beitrag zur politischen Geschichte der Stadt – L.Ziątkowski 451
Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich – A. Paroń 453
K. Huszcza, Polska i Polacy w pracach Ottona Forst de Battaglii – A. Galos 459
Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku – K. Kawalec 460
J. Cisek, Kościuszko, We Are Here. American Pilots of the Kościuszko Squadron in Defence of Poland, 1919–1921 – J. Tyszkiewicz 463
A. Kamiński, Wrocławskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933–1944 – J. Tyszkiewicz 464
Wołów. Zarys monograficzny miasta – R. Ergetowski 465
H. Magenheimer, Hitler. Strategia klęski 1940–1945 – R. Kisiel 468
H. Knoke, Walczyłem dla Führera – P. Pregiel 472
Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Materiały z sesji naukowej 7 października 2000 r. – T. Przerwa 473
T. Konecki, Stalingrad – T. Głowiński 476
Polemika
R. Kisiel, W odpowiedzi Piotrowi Pregielowi 481
P. Pregiel, Uwagi do odpowiedzi Roberta Kisiela 483
Komunikaty
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. 487
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. 487

 

1058 Total Views 2 Views Today