58, 2003, 2

sob256

Artykuły i studia materiałowe
Z. Bereszyński, Gdzie znajdował się zamek Meristow? 145
G. Sobel, VII Deutsche Bildwoche we Wrocławiu (1926 r.) 153
J. Kajetanowicz, Śląski Okręg Wojskowy w systemie obronnym Polski w latach 1945–1965 165
Miscellanea źródłowe i teksty
S. Nowotny, T. Przerwa Cenny rękopis srebrnogórski 181
P. Pałys, Akcja Narodny Partyzan Łužica (1946–1947) i jej reperkusje w serbołużyckim ruchu narodowym 209
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Kisiel, Historia Śląska w podręcznikach trzyletniego liceum 219
Historia Tarnowskich Gór – M. Czapliński 223
L. Harc, Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze – M. Goliński 227
P. Wiązek, Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich – A. Pasek 229
R. Kisiel, Wojny śląskie 1740–1763 w najnowszych syntezach dziejów Śląska i Wrocławia 231
P. Bělina, J. Kaše, J. P. Kučera, Velké dějiny zemí Koruny české – P. Pregiel 235
P. Bělina, Kolín. 18.6.1757 – R. Kisiel 237
G. Seibt, Rom oder Tod – P. Pregiel 239
K. Popiński, Borussia, Lusatia, Marcomania… Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871–1921 – M. Pater 241
Neighborhood Dilemmas. The Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th Century – K. Jaskułowski 242
Vel’ká politika a malé regióny. Malé regióny vo vel’kej politike, vel’ká politika v malých regiónach. Karpatský priestor v medzivojnovoj obdobi (1918–1939) – A. Galos 245
M. Sowa, Budapeszt 1944–1945 – R. Kisiel 247
Kronika naukowa
M. Michalak, Międzynarodowe Sympozjum Narodowe „Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczpospolitej”. 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy 251
L. Harc, Konferencja naukowa „Friedrich Bernhard Werner (1690–1776). Życie i twórczość – Leben und Werk” 252

 

1224 Total Views 1 Views Today