57, 2002, 4

sob253

Artykuły i studia materiałowe
P. Gerent, Prawosławni i grekokatolicy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 433
R. Krzemień, Gospodarka budżetowa Świdnicy w latach 1947–1948 455
P. Pałys, Akademickie Stowarzyszenie Łużyczan Studentów Wyższych Uczelni Wrocławia „Lusatia” 1947–1953 469
Miscellanea źródłowe
R. Stelmach, Średniowieczne ksienie klasztoru trzebnickiego i ich dokumenty 485
T. Suma, Zawierciański urząd pocztowy w drugiej połowie XIX w. 501
G. Trzaskowska, Francuski cmentarz wojskowy we Wrocławiu 511
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Kisiel, Historia Śląska w podręcznikach trzyletniego liceum 527
H. Kocój, Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim. Depesze Fryderyka Wilhelma II od listopada 1791 r. do sierpnia 1792 r. – B. Rok 530
J. Nadzieja, Lipsk 1813 – R. Kisiel 531
Z. Janeczek, Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleńczych 1768–1918 – S. Ziółek 533
K. Pindel, Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej – R. Kisiel 536
M. K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921 – J. Gruchała 539
P. M. Majewski, Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach – J. Gruchała 541
Polemika
P. Pregiel, Odpowiedź na recenzję książki „Ślązak, Prusak, nacjonalista – Gustaw Freytag” 545
Nekrolog
Profesor Eugeniusz Konik 1914–2002 – W. Suder 549

 

1113 Total Views 1 Views Today