57, 2002, 3

sob252

Wstęp A. Galos 295
H. Dziurla, Leopoldina w historycznej przestrzeni Wrocławia 297
Ks. T. Błaszczyk, Stan i reforma oświaty na Śląsku w czasach pruskich do 1811 r. 315
Ks. A. Młotek, ks. Z. Lec, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w. 331
R. Ergetowski, Naukowa i dydaktyczna działalność Jacoba Caro 345
M. Pater, Przesłanie Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersytetu Jagiellońskiego w 500 rocznicę jego odnowienia 357
R. Kisiel, Korpus Lützowa – wojsko z tradycji wrocławskiej Almae Matris 367
K. Jonca, Idee polityczne i społeczne profesora prawa Eugena Rosenstocka-Huessego 383
Ks. I. Dec, Studia teologiczne we Wrocławiu po II wojnie światowej 393
T. Suleja, Próby kształtowania „nowego człowieka” w czasach stalinowskich (na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego 1949–1953) 407
J. Tyszkiewicz, Polskie badania nad dziejami wrocławskiej Almae Matris po II wojnie światowej 421
1026 Total Views 1 Views Today