57, 2002, 2

sob251

Artykuły i studia materiałowe
G. Wąs, Zarys historii recepcji myśli Kaspara von Schwenckfelda (1489–1561) 141
B. Kayzer Urzędy policji wykonawczej pod zarządem Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku od sierpnia 1920 do lipca 1922 r. 155
F. Kusiak, Oficerowie logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–1970 175
K. Ruchniewicz, Postrzeganie w Polsce niemieckiego antynazistowskiego ruchu oporu 195
Miscellanea źródłowe
R. Stelmach, Komenda joannitów w Oleśnicy Małej w świetle zachowanych dokumentów z Centralnego Archiwum w Pradze 211
R. Stelmach, Dokumenty do dziejów komendy joannitów w Dzierżoniowie z Centralnego Archiwum w Pradze 233
J. Dębicki, Dolnośląskie i kłodzkie uzdrowiska sudeckie w XVII–XVIII w. w ujęciu kulturowym. Wstęp do problematyki 241
T. Suma, Walka z bezrobociem w Zawierciu w latach 1918–1939 251
M. Wiater, G. Strauchold Wrocławska fatamorgana, czyli jak nie zbudowano Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy 265
Artykuły recenzyjne i recenzje
W. Mrozowicz, Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław – A. Pobóg-Lenartowicz 273
H. Kocój, Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego – S. Ziółek 274
P. Semków, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939–1945 – I. Wojewódzki 278
P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja. Postawy społeczności niemieckiej w Trzeciej Rzeszy a pamięć zbiorowa – A. Galos 280
B. Czechowicz, Wokół historiografii i niektórych problemów badawczych wrocławskiej katedry Św. Jana Chrzciciela (w związku z książką E. Małachowicza, Katedra wrocławska. Dzieje i architektura) 281
Ks. T. Fitych, Na tropach św. Józefa. Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII–XX wieku – T. Reroń 285
Kronika naukowa
G. Sztoler, „Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze” 287
A. Pobóg-Lenartowicz, „Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku”, Zabrze 15–16 XI 2001 r. 288

 

1106 Total Views 1 Views Today