56, 2001, 4

sob249

Materiały konferencji „Z dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku w czasach nowożytnych”
Słowo wstępne, K. Matwijowski 451
Artykuły i studia materiałowe
Bp J. Kopiec, Wartość źródłowa wrocławskich relacji „ad limina” oraz procesów informacyjnych 453
Ks. Z. Lec, Biskup Marcin Gerstmann (8 III 1527–23 V 1585). Życie i działalność 459
Ks. S. Chomiak, Diecezja wrocławska w czasach rządów biskupa Sebastiana Rostocka 469
G. Wąs, Franciszkanie śląscy w epoce nowożytnej 485
K. Matwijowski, Ceremonie religijne na Śląsku w okresie reformy katolickiej 495
Ks. I. Dec, Życie sakramentalne, kultowe i nauczanie religijne w archiprezbiteracie żorskim w XVII w. w świetle wizytacji biskupich 503
Ks. J. Mandziuk, Biblia w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w. 515
Ks. W. Bochniak, Bractwa religijne na Śląsku w czasach nowożytnych 531
B. Rok, Związki śląskiego i polskiego Kościoła katolickiego w XVIII w. 539
Ks. J. Swastek, Formacja naukowa kandydatów do kapłaństwa we Wrocławiu w czasach nowożytnych i spór o pierwsze seminarium na ziemiach polskich 547
Ks. J. Pater, Wrocławska kapituła katedralna w XVIII w. 555
Nekrolog
Ks. prałat dr Stefan Wójcik (1935–2001) – K. Matwijowski 569

 

1106 Total Views 1 Views Today