56, 2001, 2

sob247

Artykuły i studia materiałowe
M. Wodziński, „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim 161
B. Halczak, Utopie antyindustrialne w publicystyce Narodowej Demokracji w latach 1918–1939 181
M. Krzoska, Wypędzenie Niemców z Polski. Debata publiczna w Polsce i najnowsze wyniki badań naukowych 191
Miscellanea źródłowe
D. Adamska-Heś, Burgrabiowie księstwa świdnicko-jaworskiego w drugiej połowie XIV w. 213
I. Panic, Uwagi nad okolicznościami nadania Żorom praw miejskich 225
J. Stefaniak, „Wroga działalność” księży w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956 w świetle materiałów UOP 237
Artykuły recenzyjne i recenzje
H. A. Winkler, Der lange Weg nach dem Westen. Deutsche Geschichte, t. I – A. Galos 243
J. Drabina, Histroria miast śląskich w średniowieczu – W. Ożga 248
A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu – A. Wałkówski, 250
L. Petry, Breslau und seine ersten Oberherren aus dem Hause Habsburg 1526–1635 – M. J. Ptak 258
Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, t. XII – P. Pregiel 259
D. Pohl, Die Sammlung Kögler im erzbischöflichen Diözesanarchiv Breslau – P. Pregiel 262
Konstytucja 3 maja w relacjach posła saskiego Franciszka Essena – M. Zając 264
T. Kruszewski, Sejm prowincjonalny na Śląsku (1824–1933) – M. Podkowski 265
P. Pregiel, Ślązak – Prusak – Nacjonalista. Gustaw Freytag – I. Surynt 267
M. Schneider, Unterm Hakenkreuz. Arbiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939 – G. Sobel 272
Deutsche Historiker im Nationalsozialismus – A. Galos 279
J. Tyszkiewicz, Jeszcze o historii najnowszej w monografiach miast śląskich 283
Statystyka Wrocławia w latach 1945–1999 – M. Ruchniewicz 285
M. S. Juniszewski, Nazwy ulic i placów Legnicy – I. Łaborewicz 287
J. Tyszkiewicz, Od upadku Festung Breslau do stalinowskiego Wrocławia. Kalendarium 1945–1950 – M. Ruchniewicz 288
Cz. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce – T. Suleja 290-292
Wielka Woda. Powódź w Świdnicy 1997 – R. Krzemień 292
Biografický slovník Slezska a severní Moravy – Z. Kwaśny 293
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Cztery konferencje poświęcone dziejom śląskiego Kościoła 295
G. Korybska, Hans Poelzig – wrocławski architekt i artysta 297
Nekrolog
Jörg K. Hoensch (1935-2001) – K. Ruchniewicz 301

 

1193 Total Views 1 Views Today