55, 2000, 4

sob245

Artykuły i studia materiałowe
T. Szarota, Kolaboracja z okupantem niemieckim i sowieckim w oczach Polaków – wówczas, wczoraj i dziś 493
H. A. Winkler, Weimar – Bonn – Berlin. Rozwój demokracji w XX w. 509
K. Ruchniewicz, Próba zbliżenia NRD-Polska pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych. Utworzenie i działalność Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft 527
Miscellanea źródłowe
M. Bukała, Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w pierwszej połowie XV w. 557
R. Żeleźny, Wiosna Ludów w Żaganiu 565
E. F. Zych, Nazwy miejscowości powiatu lubańskiego z lat 1945–1948 575
I. Niedźwiecka-Filipiak, Z. Borcz, Zmienność hierarchii sieci osadniczej na przykładzie okolic Wrocławia 579
Artykuły recenzyjne i recenzje
L. Harc, Historia nowożytna w monografiach miast śląskich 591
Konstytucja 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachego. Wybór – B. Rok 594
M. Myška, Rytíŕy průmyšlowé revoluce. Šest studií k dějinám podnikatalů v českých zemích – Z. Kwaśny 595
C. Rabe, Alma Mater Leopoldina. Kolleg und Universität der Jesuiten in Breslau 1638–1811 – M. Pater 595
W. Matwiejczyk, Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry, t. I – A. Galos 598
Cenzura w Niemczech w XX wieku. Studia, analizy, dokumenty – A. Galos 600
P. Biliński, Władysław Konopczyński, historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880–1952) – J. R. Sielezin 602
Z. Żuławski, Listy. Przemówienia. Artykuły 1945–1948 – G. Hryciuk 606
K. Rogaczewska, Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 – M. Golińczak 607
Historyczne zbiory Cieszyna na tle śląskim. Rola kulturowa i przedmiot badań – G. Pańko 610
Kronika naukowa
M. Winiarska, Sympozjum naukowe pt. „Tysiąclecie organizacji kościelnej na Śląsku”, Opole, 31 V 2000 r. 613

 

1033 Total Views 1 Views Today