55, 2000, 3

sob244

Artykuły i studia materiałowe
G. Wąs, Akty prawne dotyczące wolności religijnych protestantów śląskich i ich znaczenie polityczne dla Śląska 373
M. Wodziński, Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX w. 407
Miscellanea źródłowe
W. Ożga, Pochodzenie nazwy Namysłów. Fakty i legendy 427
D. Adamska-Heś, Personel kancelaryjny księżnej Agnieszki świdnicko-jaworskiej w latach 1386–1392 433
J. Dębicki, Zagadnienie higieny zdrojowej w dolnośląskich i kłodzkich uzdrowiskach sudeckich w XVII–XVIII w. 443
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. L. Wójcik, Średniowiecze w monografiach miast Dolnego Śląska 459
J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341–1381. Ośrodki zarządzania i kultury – R. Stelmach 465
J. Witkowski, Gotycki ołtarz główny kościoła świętych Piotra i Pawła w Legnicy – B. Czechowicz 467
K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku – M. Goliński 469
W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku – K. Bartkiewicz 470
M. Asche, Von der Reichen hansischen Bürgeruniversität zur armen mecklenburgischen Landeshochschule – P. Pregiel 472
L. Pfeiffer, Als kasseler Arzt im polnischen Freiheitskampf 1831 – P. Pregiel 475
R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie – K. Kawalec 477
D. Karbowiak, M. Rzewuski, Ziemia namysłowska na dawnej pocztówce – W. Ożga 482
Syberia w historii i kulturze narodu polskiego – T. Suleja 484
Kronika naukowa
A. Pobóg-Lenartowicz Seminarium źródłoznawczo-edytorskie pt. „Dokumenty archiwalne, księgi miejskie i ordynacje ziemskie z terenu województwa opolskiego i śląskiego oraz Śląska Cieszyńskiego” 487
Nekrolog
Mirosława Chamcówna (1919–2000) – J. Szablicka-Żak 489

 

1179 Total Views 1 Views Today