54, 1999, 2

sob236sob235

Ośrodek historyczny we Wrocławiu
Słowo wstępne 143
Artykuły i studia materiałowe
L. A. Tyszkiewicz, M. Cetwiński, Prawda historii i racja stanu. Mediewiści wrocławscy o średniowiecznym Śląsku. Pół wieku badań 147
K. Bobowski, Nauki pomocnicze historii 165
R. Żerelik, Nauki archiwalne 169
M. Derwich, Stan i perspektywy badań nad monastycyzmem 173
K. Matwijowski, Współczesne badania nad czasami nowożytnymi w środowisku wrocławskim 185
Z. Kwaśny, Badania z zakresu historii gospodarczej i społecznej oraz demografii historycznej prowadzone w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki 193
K. Maleczyńska, Bibliologia a historia 205
K. Orzechowski, W kręgu historii prawa 217
W. Wrzesiński, Śląsk i jego dzieje w obradach piętnastu Zjazdów Historyków Polskich (1880–1994) 225
Artykuł recenzyjny
W. Musialik, Dzieje badań nad historią „Zetu” 241
Recenzje
Böhmen und Mähren – M. J. Ptak 251
R. Pysiewicz-Jędrusik, A. Pustelnik, B. Konopska, Granice Śląska – P. Pregiel 252
Dzierżoniów. Zarys monografii miasta – T. Przerwa 254
Tradycje kultury antycznej na Śląsku – K. Pawlik 258
M. Heller, Harcerskie szkoły instruktorskie na Śląsku w ostatnim dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej – J. Drabina 260
E. Nowak, Spis osadzonych i zmarłych w Obozie Pracy w Łambinowicach – N. Honka 261
Wrocławskie Studia Wschodnie, t. I-II – K. Grygajtis 263
Biblioteka Zesłańca, t. I–XXI – K. Grygajtis 264
Kronika naukowa
R. Kubiciel, Konferencja międzynarodowa „Historia, kultura i społeczeństwo Wilamowic w relacjach polsko-niemiecko-flamandzkich” 267
M. Ruchniewicz, Seminarium „Pięćdziesięciolecie Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu” 269
N. Wójtowicz, Krajowa Konferencja Naukowa „Młode Pokolenia Polski” 271
Polemika
A. Puzio, Odpowiedź profesorowi Keilowi z Würzburga 273
Nekrolog
Wacław Korta (26 VIII 1919–2 II 1999) – K. Bobowski 277
1093 Total Views 2 Views Today