53, 1998, 1-2

sob230sob229

Artykuły i studia materiałowe
J. Rajman, Jarosław/Kazimierz i Wojszyce – pierwsze fundacje cysterskie w księstwie opolsko-raciborskim (koniec XII i pierwsza połowa XIII wieku) 1
W. Mrozowicz, Ze studiów nad tradycją rękopiśmienną żywota arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardubic 19
M. Goliński, Służba rycerska a potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu. I. Księstwo nysko-otmuchowskie 33
A. Galos, Między pruską ustawą językową a ustawą o związkach o zebraniach w Rzeszy Niemieckiej (1900–1906) 69
A. Kamiński, Targi wrocławskie 1935–1939 w opinii polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej 93
B. Nitschke, Organizacja wysiedleń ludności niemieckiej i ich przebieg w 1946 r. 109
J. R. Sielezin, Walka z opozycją polityczną w powiecie jeleniogórskim w okresie kampanii przedwyborczej do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 137
Miscellana źródłowe
I. Panic, Jeszcze w sprawie początków Skoczowa 149
K. Zuba, Relacja Piotra Opalińskiego z pobytu w Cieplicach jeleniogórskich w 1688 r. 157
J. Burchardt, Szlachta polska wyznania ewangelickiego w księstwie oleśnickim na Dolnym Śląsku w XVIII w. w świetle nazewnictwa 165
Powódź a placówki naukowe na Śląsku
Archiwum Państwowe we Wrocławiu – J.  Gołaszewski, 173
Archiwum Państwowe w Opolu 179
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 179
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego – A. Tomalska 179
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – A. Romański, A. Ładomirski 181
Artykuły recenzyjne
J. Maroń, Bitwa legnicka w najnowszej historiografii 185
M. Derwich, Nowy francuski półrocznik historyczny 193
J. Tyszkiewicz, Historia najnowsza w monografiach miast śląskich 199
J. R. Sielezin, Problematyka peeselowska w monografiach miast Dolnego Śląska – wybrane zagadnienia 205
Recenzje
Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska – S. Solicki 221
Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Zamek – S. Solicki 222
Plany miast w polskich archiwach państwowych. Katalog – I. Łaborewicz 223
Quellen zur Geschichte der Juden in der Archiven der Neuen Bundesländer – L. Ziątkowski 225
D. Pohl, Die Kirchenbücher der Grafschaft Glatz – P. Pregiel 227
J. Žemlička, Čechy v době knížecí (1034–1198) – M. Goliński 230
A. Żurek, Wrocławska kaplica św. Marcina w średniowieczu – S. Solicki 232
Ch. Heiduk, „Die Diskussion über das Strafrecht in spätmittelalterlichen Chroniken Schlesiens und der Lausitz – W. Mrozowicz 233
M. Schoebel, Archiv und Besitz der Abrei St. Viktor in Paris – M. Derwich 236
M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w. – L. Hońdo 238
Kladský sbornik, nr 1, 1996 – P. Pregiel 242
Jahrbuch 1998 der Grafschaft Glatz – P. Pregiel 244
G. Schmidt-Stein,Schlesisches Porzellan vor 1945; D. Zoedler, Schlesiens Glas, schlesische Gläser  – B. Marcisz 246
R. Czerner, C. Lasota, Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w. – B. Czechowicz 248
A. Herzig, Reformatorischen Bewegungen und Konfessionalisierung – M. Ruchniewicz 250
F. Banke, Geschichte der Neisser Presse bis zum Jahre 1870  – K. Pawlik 255
T. Kruszewski, Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 1873–1997 – I. Łaborewicz 257
S. P. Prauss, Z Zakopanego na Stag Lane –  J. Tyszkiewicz 259
Z. Kárnik, Socialisté na rozcesti. Habsburk, Masaryk či Šmeral – J. Gruchała 260
Dawna Świdnica. Lata dwudzieste – K. Ruchniewicz 264
J. Jabrzemski, Harcerze z Szarych Szeregów – Jerzy Guź 267
Studia historyczne i politologiczne – M. Czapliński 269
P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948 – J. Piotrowski 272
„Aktenlage. Die Bedeutung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die Zeitgeschichtsforschung – K. Ruchniewicz 274
Kronika naukowa
M. Ordyłowski, Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej 279
I. Łaborewicz, Sesja popularnonaukowa z okazji 780-lecia Lwówka Śląskiego 281
P. Wiszewski, Sesja naukowa „Genealogia – władza a społeczeństwo w średniowiecznej Polsce na tle porównawczym. Funkcjonowanie struktur” 281
P. Pregiel, Sesja Polsko-Czeskiej Komisji do Spraw Badań Ziemi Kłodzkiej 283
M. Konopnicka, „Polska – Saksonia w czasach unii (1697–1768). Próba nowego spojrzenia”. Spawozdanie z konferencji naukowej 284
M. Ruchniewicz, Międzynarodowe seminarium „Polacy w Niemczech po 1945 r. Bilans badań” 286
A. Harc, Sprawozdanie z konferencji „Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998” 287
K. Ruchniewicz, Pracownia Badań Polskiej Emigracji w Niemczech po 1945 r. przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 289
K. Ruchniewicz, Górnołużycka Biblioteka Naukowa w Görlitz 291
1302 Total Views 1 Views Today