50, 1995, 3-4

sob219sob218

 

Artykuły i studia materiałowe
M. Ordyłowski, Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna na wsi dolnośląskiej w świetle raportów Milicji Obywatelskiej w latach 1945–1948. Materiały 173
J. Fiszer, Stosunki kulturalne Polska-NRD w latach 1949–1990 195
F. Kusiak, Osadnictwo reemigrantów z Niemiec na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1950 211
G. Strauchold, Postawy i nastroje ludności rodzimej na Śląsku Opolskim wokół referendum 1946 roku 231
Miscellanea źródłowe
K. Szkurłatowski, Praktyki magiczne czarownic w świetle księgi sądowej Zielonej Góry z XVII wieku 247
K. Kaczmarek, Śląskie Żory czy duńskie Soro? Uwagi o studiach polskich cystersów w Erfurcie w średniowieczu 255
M. Nieć, „Kurier Poznański” wobec powstania wielkopolskiego w pierwszych tygodniach walk 261
P. Pałys, Problem serbołużycki i Serbołużyczanie we Wrocławiu w latach 1946–1950 267
J. Knopek, Polscy górnicy w greckich kopalniach pirytu w okresie II Rzeczypospolitej 275
J. Szturc, Protestantyzm na Śląsku (bez Śląska Cieszyńskiego). Bibliografia polskojęzyczna za lata 1945–1993 283
Artykuły recenzyjne i recenzje
Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicum – L. A. Tyszkiewicz 293
A. Pobóg-Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych we Wrocławiu do początku XVI w. – R. Żerelik 295
R. Baumann, Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom später Mittelalter bis zum Dreissigjährigen Krieg – Jerzy Maroń 297
G. Schmidt, Der Dreissigjährige Krieg – J. Maroń 299
Jan Kwak, Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji – M. E. Nita 301
Indykcja dominiów, poddanych i miast Śląska według „pierwszej rewizji” z 1726 roku – R. Żerelik 302
Podnikatelstwo jako predmet historyckeho vyskumu – M. E. Nita 303
Vera Schmilewski, Romantisches Schlesien – H. Dziurla 305
J. C. G. Röhl, Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers 1859–1888 – A. Galos 306
Metropolis Berlin. Berlin als deutsche Hauptstadt im Vergleich europäischer Hauptstädte 1871–1939 – A. Galos 312
Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařižských mirových jednáni v roce 1919 – J. Gruchała 314
Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej 1919–1993 – J. Macała 317
M. Maciejewski, Niemieckie elity a hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej – A. Galos 319
T. Urban, Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku – G. Strauchold 321
M. Pestkowska, Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność emigracyjna na Zachodzie – B. Smolik 326
A. Furdal, Każdy ma swojego młodszego brata – F. Kusiak 329
M. Podlasek, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków – K. Ruchniewicz 332
Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945–1956. Dokumentacja zbrodni – B. Cimała 335
M. Ordyłowski, Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 – J. R. Sielezin 339
Ludzie Kościoła katolickiego na ziemi śląskiej – J. Macała 342
S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na przykładzie administracji apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945–1961 – J. Macała 344
Der Tag X 17. Juni 1953. Die „innere Staatsgründung” der DDR als Ergebnis der Krise 1952/1954 – K. Ruchniewicz 345
Grafenort. Geschichte und Erinnerungen „innere Staatsgründung – P. Pregiel 348
M. Heitmann, A. Reinke, Bibliographie zur Geschiche der Juden in Schlesien – M. Wodziński 350
J. P. Majchrzak, Na tropach dawnej Zielonej Góry. Opowieść o mieście – F. Mincer 352
J. Ożóg, Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – R. Ergetowski 354
Empfehlungen für die Schulbücher der Geschihcte und Geographie in der Bundesrepublik Deutschland und in der Volksrepublik Polen – K. Ruchniewicz 357
Kronika naukowa
P. Wiszewski, Międzynarodowa sesja naukowa „Życie codzienne w klasztorach mniszych i kanonickich w Europie średniowiecznej i nowożytnej” , Wrocław-Książ 30 XI–4 XII 1994 359
M. Ordyłowski, Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Rzeszowie 361
M. Ordyłowski, G. Strauchold Konferencja „Władze komunistyczne wobec węzłowych problemów Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej” 363
Nekrologi
Profesor dr hab. Julian Janczak (16 II 1932–11 I 1995) 365
1245 Total Views 1 Views Today