49, 1994, 1-2

sob213sob212

 

 

Artykuły i studia materiałowe
E. Rymar, Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego 1
T. Jurek, Kto i kiedy fundował kolegiatę głogowską? 21
K. Orzechowski, „Reunio catastrorum” z 1721 r. 37
M. Maciejewski, U źródeł antysemityzmu Adolfa Hitlera 51
J. R. Sielezin, „Solidarność” w Jelenogórskiem w pierwszych tygodniach stanu wojennego 81
Miscellanea źródłowe
R. Żerelik, M. Goliński, Interwentarz broni lenna zamkowego w Namysłowie z 1575 r. 95
P. Pregiel, Wrocławski okres studiów Gustawa Freytaga 99
A. Zarzycki, Wojciech Korfanty w życiu i wspomnieniach Cyryla Ratajskiego 109
M. Ponczek, Życie i działalność Józefa Kwietniewskiego (1903–1969), aktywisty Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech 113
B. Pasierb, Profesor dr Stanisław Hubert w roli eksperta do spraw niemieckich 117
P. Pałys, Repatrianci z Czechosłowacji w aktach powiatowych oddziałów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Śląsku Opolskim 129
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Hatalska-Rygorowicz, Z dziejów księstwa cieszyńskiego XV–XVII wieku – M. Ptak 137
B. Gröschel, Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945 – K. Pawlik 140
S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej – F. Kusiak 141
D. Pandowska, Kaszuby wśród nazw Pomorza w XIII w. Studium historyczne – A. Harc 146
M. Grzegorz, Das Zinsbuch der Komturei Mewe von 1444 – L. Harc 147
M. Ruf, Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn – M. Derwich 148
J. C. Olin, Catholic Reform from Cardinal Ximenes to the Council of Trent 1495–1565. An Essay with Illustrative Documents and a Brief Study of St. Ignatius Loyola – M. Derwich 150
Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) na ziemiach nadodrzańskich – J. Maroń 151
Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918–1945 – D. Miszewski 152
Tadeusz Sawicki, Wyrok na miasto. Berlin i Moskwa wobec powstania warszawskiego – J. Macała 155
C. Łuczak, Polacy w okupowanych Niemczech 1945-1949 – B. Pasierb 157
Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej – Z. J. Winnicki 160
Piotr Greiner, Polski ruch młodzieżowy w województwie śląskim w latach 192–1939 – J. Macała 162
Listy do redakcji
W. Korta, J. Gilewska-Dubis, W odpowiedzi na replikę T. Jurka dot.: „Regesty śląskie”, t. III 165
Nekrologi
Stefan Inglot (10 III 1902–10 I 1994) 167
1271 Total Views 2 Views Today