48, 1993, 1

sob208

Artykuły i studia materiałowe
E. Rymar, Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego 1
T. Bogacz, Z badań nad gospodarką i ustrojem Złotoryi w XVI–XVIII wieku 17
J. Gruchała, PPS wobec kwestii cieszyńskiej w latach 1918–1920 31
G. Wałdoch, Stanowisko PPS wobec państwa czechosłowackiego w latach 1918–1920 45
J. Tyszkiewicz, Elektrownia wrocławska i jej losy w latach 1945–1948 55
Miscellanea źródłowe
R. Żerelik, Praktyczne wykorzystanie katalogu dostojniczego w kancelarii Henryka z Wierzbna biskupa wrocławskiego 65
M. Goliński, Druga wrocławska miejska księga czynszów z trzeciej ćwierci XIV wieku 71
Recenzje
Giovanni. di Piano de Carpine, Storia dei Mongoli – J. Strzelczyk 87
Jan Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim – N. Honka 90
A. Giza, Idea jugoslawizmu w latach 1800-1918 – J. Gruchała 91
A. Czubiński, Wybrane problemy historii Niemiec XIX i XX wieku – R. Gelles 94
J. Cisek, Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego – J. Piotrowski 95
R. Gelles, Dom z białym orłem. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu (maj 1920–wrzesień 1939) – K. Fiedor 96
Kronika naukowa
E. Pietraszek, Regiony przemysłu tekstylnego przy granicach Czech i Moraw (XVIII–XIX w.) 99
Odezwa zjazdowa. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego do historyków polskich. 102
1240 Total Views 1 Views Today