47, 1992, 3-4

sob207sob206

Artykuły i studia materiałowe
E. Kobzdaj, Prace nad zasobem archiwum miasta Wrocławia w XV-XX wieku 359
K. Orzechowski, Przyczynki do funkcjonowania stanów śląskich w drugiej połowie XVII wieku 375
Z. Surman, Lekarze górnośląscy drugiej połowy XIX i na początku XX wieku 393
J. Macała, „Polska Zachodnia” wobec duchowieństwa diecezji katowickiej 1926–1930 (wybrane problemy) 413
J. Bestry, Polska służba konsularna w Czechosłowacji w okresie międzywojennym 429
R. Żerelik, M. Goliński, Księga podatkowa miasta Wrocławia z drugiej połowy XV wieku 439
S. Solicki, „Historia ducis Henrici” – odnalezione źródło legendy tatarskiej z baumgartenowskiej edycji „Żywota św. Jadwigi” 449
K. Orzechowski, Polonica w relacjach deputatów jaworskich z lat 1669–1685 457
B. Rok, J. Maroń, Problem „grabieży” na Śląsku w czasach wojen Fryderyka II 465
S. Hosoda, Regulamin karny (1861) i Regulamin pracy (1869) w kopalniach Księstwa Pszczyńskiego 471
I. Łaborewicz, Nieznana gazetka jeleniogórska z 1945 roku 487
Recenzje
G. E. Schrage, Slaven und Deutsche in der Niederlausitz. Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte im Mittelalter – J. Strzelczyk, 489
Wolfgang H. Fritze, Villae slavicae in der Mark Brandenburg. Zur Bedeutung eines urkundlichen Terminus des hohen Mittelalters im Bereich der Germania Slavica, E. Gringmuth-Dallmer, Deutsch und Wendisch – Gross und Klein. Zur siedlungsgeschichtlichen Aussage von Ortsnamen mit unterscheidenden Zusätzen in der Mark Brandenburg – J. Strzelczyk 493
J. Piekalski, Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. – M. Goliński 496
M. Howard, Wojna w dziejach Europy – J. Maroń 498
Katalog dokumentów przechowywanych w archiwum państwowym Dolnego Śląska – M. Goliński 501
W. Irgang, Beiträge zur Silesia Franciscana im 13. Jahrhundert – W. Neuhoff 503
R. Żerelik, Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250-1331 – Andrzej Wałkówski 505
W. Sanft, Die Stadt Prausnitz 1287–1987. Heimatbuch einer schlesischen Kleinstadt – K. Bobowski 507
K. Fuchs, Beiträge zur Wirtschaft- und Sozialgeschichte Schlesiens; tenże, Aus Wirtschaft und Gesellschaft Schlesiens vom 18. bis 20. Jahrhundert – A. Galos 509
Ks. Jerzy Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914 – M. Pater 510
A. Cetnarowicz, Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich 1848-1879 – J. Gruchała 512
A. Kwiatek, Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku w polskiej tradycji (1848–1914) – M. Czapliński 514
J. Wertheimer, Unwelcome Strangers. East European Jews in Imperial Germany – L. Ziątkowski, 516
W. Łazuga, „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego (1895–1897) – J. Gruchała 518
Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung. Sozialdemokratie und freie Gewarkschaften im Parteiensystem und Sozialmilieu de Kaiserreiches – R. Kaczmarek 520
B. Spittler, Das höhere Schulwesen in der „polnischen Ecke” Westpreussens im Spannungsfeld der Nationalitätenpolitik – A. Galos 522
Przemysław Hauser, Śląsk między Polską, Czechosłowacją a separatyzmem. Walka Niemiec o utrzymanie prowincji śląskiej w latach 1918–1919 – T. Kulak 524
K. Grünberg, Życie osobiste Adolfa Hitlera – R. Majewski, 525
I. Kershaw, Hitler – M. Czapliński 526
H. Blatt, Niemieckie grupy oporu w Trzeciej Rzeszy – J. Fiszer 528
Studia nad antyhitlerowską opozycją w Trzeciej Rzeszy 1933–1945 – J. Fiszer 530
Śląsk wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r – P. Hauser 532
B. Drzyzga („Kazimierz”/„Kazimierz 30”), Zagra-Lin. Sabotaż – Dywersja; tenże, KEDYW Okręgu AK – Łódź i 60 Pułk AK – R. Majewski 534
J. Konopińska,Tamten wrocławski rok 1945–1946; taż, We Wrocławiu jest mój dom. Dziennik z lat 1946-1948 – J. Tyszkiewicz 538
Was ist Gesellschaftsgeschichte? Positionen, Themen, Analysen – A. Małkiewicz, J. Pałys 539
F. Zywert, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy w 1959–1989. Zarys monografii – K. Grygajtis 541
K. Reiff, Als deutscher Diplomat an der Weichsel – M. Czapliński 544
Szkice z dziejów Bytomia; Zabytki bytomskie; Z dziejów dzielnic Bytomia – J. Horwat 546
Lubomierz, dzieje, dzień dzisiejszy, szanse – T. Bogacz 547
Quellen und Literatur zur Geschichte der Stadt Glogau – R. Żerelik 548
Breslau in alten und neuen Reisebeschreibungen – T. Bogacz 549
Z. Antkowiak, Kościoły Wrocławia – W. Roszkowska 550
M. Łagiewski, Macewy mówią – L. Ziątkowski, M. Wodziński 552
M. G. M. Antoni, Ostdeutsche Museen und Sammlungen in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich – K. Bobowski 554
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Wieczór poświęcony pamięci Prof. Dra Henryka Zielińskiego 557
K. Matwijowski, Jubileusz Prof. Dra Adama Galosa 558
R. Żerelik, Konferencja naukowa: „Bitwa legnicka. Historia i tradycja” 559
K. Bobowski, V konferencja naukowa poświęcona dziejom szkolnictwa we Wrocławiu w Haus Schlesien w Königswinter (11 IV 1991 r.) 560
L. Smołka, Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą 561
R. Wytyczak, Fryderyk II Wielki powrócił do Poczdamu 562
W. Głąb, Konferencja środkowoeuropejskich archiwów uniwersyteckich i innych szkół wyższych pt. „Praktyka archiwalna oraz badania historyczne” 564
A. Smołka, „Kresy i pogranicza” : historia, kultura, obyczaje 566
L. Smołka, Żory – historia i tradycja 567
J. Maroń, Konferencja „Wybrane problemy historii militarnej Śląska X–XX w.” 568
L. Tyszkiewicz, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku” 569
L. Smołka, Konferencja na temat: „Śląsk – kultura trzech narodów” 570

 

1214 Total Views 2 Views Today