46, 1991, 3

sob201sob200

 

Artykuły i studia materiałowe
M. Cetwiński, Początki Dzierżoniowa (Rychbachu) 285
J. Gruchała, Stanowisko Narodowej Demokracji w kwestii cieszyńskiej w końcu XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) 301
R. Majewski, VIII Okręg Wojskowy Wehrmachtu w latach 1936-1939 317
Miscellanea źródłowe
J. Maroń, Najazd Mongołów na Polskę w 1241 r., a myśl wojskowa XX w. 333
M. Goliński, Krzyżacy czy joannici? W sprawie rzekomej obecności joannitów pod Wrocławiem w 1273 r. 341
K. Orzechowski, Na marginesie reskryptu cesarza Leopolda z 15 czerwca 1694 r. 345
Recenzje
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV (1378 dec.-1419 aug. 16) – R. Stelmach, 357
J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. – S. Solicki 358
R. Majewski, Carl von Clausewitz. Teoria wojen – Z. Nowak 360
H. von Mikulicz-Radecki, Erinnerungen an Wien, Krakau, Königsberg und Breslau. Memoiren der Frau des Chirurgen Johann von Mikulicz-Radecki – A. Galos 361
A. H. Leugners-Scherzberg, Felix Porsch 1853-1930. Politik für katholische Interessen in Kaiserreich und Republik – R. Traba 363
Die slawische Sokolbewegung. Beiträge zur Geschichte von Sport und Nationalismus in Osteuropa – A. Galos 365
J. Rogall, Die Geistlichkeit der evangelisch-unierten Kirche in der Provinz Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis zur preussischen Polenpolitik – A. Galos 367
Adam Galos ”Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918)”, Andrzej Brożek, Poznań 1989, ss. 335 : [recenzja] 370
P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939. Szkice z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej – J. Macała 372
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka – Mateusz Nieć 374
S. Karski, Albert (Wojciech) Korfanty. Eine Biographie – M. Czapliński 377
E. Malak, Samoloty bojowe i zakłady lotnicze. Polska 1933-1935 ; E. Malak, Prototypy samolotów bojowych. Polska 1936–1939 – J. Tyszkiewicz 380
D. Hamšik, Drugi człowiek Trzeciej Rzeszy – T. Serwatka 384
E. Stadtmüller-Wyborska, Prasa polskich ugrupowań politycznych w II Rzeczypospolitej wobec koncepcji rozbrojenia moralnego – L. Cebulski 386
 E. Topitsch, Stalins Krieg. Die sowjetische Langzeitstrategie gegen den Westen als rationale Machpolitik – A. Basak 389
P. Dobrowolski, Zachodnioniemieckie koncepcje odprężenia a Friedensordnung in Europa – E. Stadtmüller-Wyborska 392
S. Rudnik, Ruchy pokojowe w Republice Federalnej Niemiec – E. Stadtmüller-Wyborska 393
J. Centkowski, Szkolna edukacja historyczna w Republice Federalnej Niemiec – R. Gelles 395
Kronika naukowa
L. A. Tyszkiewicz, Od plemiona do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej 399
R. Wolarek, 700-lecie księstwa cieszyńskiego 400

 

1116 Total Views 1 Views Today