46, 1991, 1

sob194

 

Artykuły i studia materiałowe
D. Bednarek, Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu średniowiecznej śląskiej sfragistyki książęcej 1
A. Bogucki, Nazwy rycerstwa w Regestach śląskich 17
P. Łysakowski, Bismarck w opiniach polskich historyków 27
K. Uściński, Postawy społeczno-polityczne nauczycieli wrocławskich szkół średnich ogólnokształcących a problemy integracji ich środowiska w latach 1945–1949 (stan i kierunki badań) 53
J. Kajetanowicz, Wojsko w wydarzeniach poznańskich – czerwiec 1956 69
M. S. Wolański, Plan Rapackiego i koncepcja pasa neutralnego w opiniach polskich środowisk emigracyjnych 79
Artykuły recenzyjne i recenzje
W. Irrgang, Ältere Geschichte der Stadt Brieg in ihrem schlesischen Umfeld – S. Solicki 95
G. Müller-Waldeck, Literarische Spuren in Greifswald – K. Bobowski 97
H. Neubach, Perteien und Politiker in Schlesien – M. Żmudzińska 98
M. Burleigh, Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich – A. Galos 99
R. Gelles, Wrocław w latach wielkiej wojny 1914-1918 – K. Fiedor 101
M. Romeyko, Wspomnienia o Wieniawie i rzymskich czasach – R. Majewski 103
F. Heiduk, Oberschlesisches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch – G. Szewczyk 106
 I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku – K. Bobowski 109
Kronika naukowa
K. Bobowski, Greifswalder Kolloquium zur Geschichte Pommerns 115
Wspomnienia i nekrologi
J. Długosz, Jerzy Pabisz (1930-1988) 119
1198 Total Views 1 Views Today