45, 1990, 3

sob192

Artykuły i studia materiałowe
M. Goliński, Topografia zawodowa Starego Miasta we Wrocławiu w XIII w. 257
K. Orzechowski, Studia nad początkami budżetu na Śląsku. Proporcja, „quantum militare”, generalne repartycje 277
R. Bełdzikowski, Na drodze do zjednoczenia PPR i PPS w Wałbrzychu w latach 1945-1948 299
M. Nieć, Spory wokół powstania rad narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 327
B. K. Cholewa, Łączenie rodzin niemieckich mieszkających na Dolnym Śląsku, 1950-1958 351
W. Misiak, J. Wojtaś, Ruch strajkowy na Dolnym Śląsku (lipiec, sierpień, wrzesień 1980) 365
Wspomnienia i nekrologi
K. Matwijowski, Wspomnienie o śp. prof. dr. Władysławie Czaplińskim (w 85 rocznicę urodzin) 385
K. Matwijowski, Wspomnienie o śp. profesorze Józefie Leszczyńskim (w 60 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci) 392
A. Galos, Prof. dr Henryk Wereszycki (1898-1990) 396
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. C. Hoffmann, Land, Liberties and Lordship in a Late Medieval Countryside. Agrarian Structures and Change in the Duchy of Wrocław – L. A. Tyszkiewicz 401
Regesty śląskie, pod red. Wacława Korty, t. III: 1355-1357 – T. Jurek 407
J. Chutkowski, Dzieje Głogowa od czasów najdawniejszych do roku 1950 – Z. Szkurłatowski 417
T. Sawicki, Front wschodni a powstanie warszawskie – J. Macała 421
Województwo legnickie. Przemiany i rozwój w 40-leciu PRL – Z. Szkurłatowski 424
H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych – I. Panic 428
Śląski Labirynt Krajoznawczy, t. 1 – M. Derwich 429
Kronika naukowa
L. Ziątkowski, Sprawozdanie z konferencji w Berlinie poświęconej historii Żydów na Śląsku 435
1146 Total Views 1 Views Today